Vai­ruo­to­jai tu­ri pa­ste­bė­ti — pa­keis­ti ke­lio ženk­lai

Ž. Katkūnaitės nuo­tr.
Nuo šiol Ag­luo­nos gat­vė ta­po pa­grin­di­ne, o Pel­kių ša­lu­ti­ne.

Gyventojai, ypač vairuotojai, turėtų atkreipti dėmesį, kad Biržų miesto gatvėse pakeisti kelio ženklai, kurie nurodo eismo pirmenybę. Po remonto Agluonos gatvėje, ji tapo pagrindine, o Pelkių gatvė – šalutine.

Susijusios naujienos