Vabalninko žmonėms įgriso klebono politikavimai

Redakcijos archyvo nuotr.
Vabalninkiečiai nusivylę parapijos klebonu Jonu Tamošiūnu – esą jis mišių metu nuolat politikuoja, kad reikia keisti Salomėjos Nėries gatvės pavadinimą į signataro A. Petrulio, o kitos nuomonės, negu jo, net girdėti nenori.
Vabalninkiečių nesutarimai su parapijos klebonu Jonu Tamošiūnu Salomėjos Nėries gatvės pavadinimo keitimo tema pasiekė naują lygį – neapsikentę dvasininko politikavimo mišių metu dalis tikinčiųjų sekmadieniais ėmė važiuoti melstis į Biržų arba Pabiržės bažnyčias.

Į tikėjimo tiesas pinama politika

„Kada tik sakys pamokslą per mišias, vis kala mums į galvas, kad reikia keisti Salomėjos Nėries gatvės pavadinimą. Į tikėjimo tiesas pinama politika, o to neturėtų būti. Klebonas šiuo klausimu politikavo ir Kupreliškyje, per Šv. Elzbietos atlaidus. Kas iš vabalninkiečių tose mišiose dalyvavo, buvo pakraupę. Apkartino visą šventę“,- teigė vabalninkietis, garbės pilietis Algirdas Garbauskas. Jam pritarė ir kiti pakalbinti parapijiečiai. „Žolinės kermošius artėja, viena didžiausių švenčių Vabalninke, tikimės, kad mišias laikys atvykėlis klebonas, tik ne mūsiškis. Jeigu tavo nuomonė kitokia negu Vabalninko klebono, tai jis tavęs nė girdėti nenori ir dar atgal atšaus taip, kad daugiau nebenorėtum nieko sakyti“,- sakė vienas vabalninkietis.

Telefonu su pačiu Vabalninko klebonu susisiekti „Biržiečių žodžiui“ pavyko, bet sužinojęs, kokiu klausimu norime kalbėtis, jis tepasakė: „Labai gražios dienos Jums, palaiminto laiko, sudie“ ir... padėjo ragelį.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/