Vabalninko šviesuolei – "Lino žiedo" žymuo

Ž. Katkūnaitės nuotr.
„Lino žiedo“ žymens statulėlė šeštadienį buvo įteikta Vabalninko šviesuolei Daliai Baltrušaitienei.
Savaitgalį iškilmingai paminėtas Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo 25-asis jubiliejus. „Lino žiedo“ žymuo yra pats svarbiausias Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo apdovanojimas, įsteigtas 1999 metais. Šį kartą, jau 23-oji skulptūrėlė, įteikta mokytojai ir kultūros darbuotojai Daliai Baltrušaitienei. Jai „Lino žiedo“ žymuo skirtas už aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime, šokių meno propagavimą, renginių organizavimą, Vabalninko vardo garsinimą rajone ir už jo ribų.

Dirbs Vabalninkui, kol leis jėgos

„Apdovanojimas yra labai garbingas, todėl jį labai vertinu. Patekti į sąrašą žmonių, kurie yra gavę „Lino žiedo“ žymenį, yra didelis pagerbimas ir mano darbo įvertinimas. Kaip jaučiuosi? Negaliu pasakyti, kad jaučiuosi labai išskirtinai, visada yra smagu gauti įvertinimą, kita vertus, dirbu ne dėl įvertinimo. Kiek turiu jėgų ir sveikatos, prisidedu prie Vabalninko kultūrinės veiklos“,- pasakojo D. Baltrušaitienė.

Ji sakė, kad didžiausias malonumas yra būti tarp žmonių, su jais bendrauti. Moteris pasakojo, kad pats didžiausias jos gyvenimo pasiekimas yra šeima. „Man labai gera, kad visi esame sveiki, darbštūs. Vaikai radę savo gyvenimo kelią, dėl to esu labai laiminga. Niekada materialių dalykų nevertinu taip, kaip vertinu dvasinius. Mano šeima yra besąlygiškai pirmoje vietoje“,- sakė D. Baltrušaitienė. Moteris išdavė, kad pagrindinė taisyklė, kuria ji vadovaujasi, yra „ką darai, daryk gerai“. „Šia taisykle vadovaujasi visa mūsų šeima. Labai svarbios vertybės yra pagarba, susiklausymas, sąžiningumas vienas kito atžvilgiu, atvirumas ir nebijojimas pasakyti, jei yra sunku, mokėjimas pasidžiaugti. Manau, kad tai yra pačios svarbiausios vertybės“,- sakė vabalninkietė.

Svarbiausia – pasitikėjimas

„Lino žiedo“ žymens nominantė atskleidė, kad bene svarbiausias į atmintį įstrigęs jai įvykis gyvenime yra pasitikėjimas. „Kai atvykau gyventi į Vabalninką, mane pakvietė vadovauti šokių grupei, pirmiausia technikume, kultūros namuose, vėliau gimnazijoje. Pradėjau nuo neformalaus ugdymo būrelio. Toks buvo kelias. Mano didžiausias pasiekimas profesijoje, manau, yra tai, kad šokėjus išmokau daugiau meilės šokiui nei technikos. Įsimylėjus šokį, technikos išmokti daug lengviau“,- pasakojo D. Baltrušaitienė.

D. Baltrušaitienės žodis vabalninkiečiams: „Santykius su pažįstamais pirmiausia reikia vertinti pagarba. Labai norėčiau, kad žmonės gerbtų vienas kitą ir vertintų net ir mažus darbus, kuriuos daro aplinkiniai. Pagrindinis dalykas – mylėti save ir žmones, kurie mus supa. Tai svarbiausias dalykas“,- sakė D. Baltrušaitienė.

Pagerbimas

„Lino žiedo“ žymens apdovanojimas gali būti suteiktas Vabalninko krašto gyventojams, ar kitiems piliečiams už nuopelnus Vabalninko kraštui. Siūlymus teikti gali visi vabalninkiečiai, tačiau nuspręsti, ar žmogus yra vertas, privalo fondo nariai.

„Lino žiedo“ žymens statulėlė yra įteikiama garbingų iškilmių metu, o nominantas pasirašo visų apdovanotųjų knygoje, kuri yra saugoma Vabalninko krašto muziejuje. Pirmasis žmogus, gavęs „Lino žiedo“ žymenį yra monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Su šokiu – nuo jaunystės

Gruodžio mėnesį jubiliejų švęsianti D. Baltrušaitienė baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, nuo 1985 metų dirbo Vabalninko žemės ūkio technikume dėstytoja. Dar besimokydama ji pamėgo tautinius šokius, todėl technikume įsiliejo į šokių būrelio veiklą. Vėliau ji pati ėmė vadovauti tiek mokyklos, tiek kultūros namų įvairiems šokių kolektyvams, dirbo gimnazijos šokių mokytoja, Vabalninko kultūros namų meno vadove. Nuo 1986 m. vadovavo liaudies šokių kolektyvams, o 1992 m. subūrė Vabalninko jaunimo liaudiškų šokių grupę ir jai vadovauja. Su šokėjais Dalia dalyvavo Respublikinėse dainų šventėse. Nuo 2013 m. ji Vabalninke kasmet organizuoja Biržų rajono šokių grupių šventinį koncertą „Šokame Lietuvai“. Pati Dalia kuria įvairias kompozicijas, moteris yra daugelio kultūrinių renginių organizatorė, pranešėja. Nuo 2014 metų ši moteris vadovauja Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondui ir aktyviai prisideda prie Vabalninko kultūrinio gyvenimo ir Vabalninko vardo garsinimo. Kaip gera mokytoja ir organizatorė, nuo 2019 m. tapo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Už aktyvų dalyvavimą rajono ir seniūnijos kultūriniame gyvenime, už dalyvavimą apskrities meno ir sporto šventėse, festivaliuose, konkursuose, jaunosios kartos auklėjimą, renginių organizavimą ne kartą apdovanota seniūnijos ir rajono vadovų Padėkos raštais.

D. Baltrušaitienę 2021 metais apdovanoti „Lino žiedo“ žymeniu pasiūlė Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblio „Saulala“ dalyviai ir vadovas Petras Matulis, taip pat Vabalninko bendruomenės vadovė Irmina Sirvydienė.

Šventės metu netrūko geros nuotaikos. Pasirodė šokių kolektyvai, dainas dovanojo Vabalninko folkloro ansamblis „Saulala“. Tautodailininkė Zita Kumpelienė mokė megzti naudojantis grėbliu, tradiciškai tautodailininkas Vydas Vareika demonstravo drožinėjimo sugebėjimus.

Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo