Vabalninke išvalė griovius, rekonstravo tiltelius

Savivaldybės nuotr.
Atnaujinta beveik 23 km Vabalninko seniūnijos melioracijos griovių, rekonstruoti pavojingi tiltai.
Baigta rekonstruoti dalis Vabalninko seniūnijos melioracijos griovių ir tiltų. Atnaujinti 22,8 km magistralinių griovių, į kuriuos suteka perteklinis vanduo iš gretimų žemės ūkio naudmenų plotų.

Melioracijos grioviai apaugę žolėmis, užteršti sąnašomis. Darbų vykdymo metu buvo atstatytos ir išvalytos drenažo žiotys. Taip pat rekonstruoti du avarinės būklės tiltai per Vabalos upelį, kurie, atkūrus projektinius parametrus, nebekelia pavojaus žmonių saugumui. Rekonstravimo darbus atliko UAB ,,Biržų ranga“ , darbų vertė – 216 tūkst. eurų. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos, o 21 proc. kainos padengė savivaldybė.