Už bendruomenių šelpimą – palankumas vėjo jėgainių parkui

Ž. Maniko nuotr.
Vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bos Bir­žų kraš­te ne toks ir re­tas reiš­ki­nys — tam bend­ruo­me­nių pri­ta­ri­mo ne­tgi ne­rei­kia, bet ir pyk­tis su vie­tos gy­ven­to­jais įmo­nės ne­no­ri, to­dėl už lo­ja­lu­mą siū­lo dos­nų at­ly­gį.
UAB „Stalita“ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorei Irutei Varzienei pateikė prašymą inicijuoti specialiojo plano rengimą, numatant jame teritorijas, skirtas vėjo jėgainių statybai. Vėjo jėgainės galėtų atsirasti Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijose, o už lojalumą tų seniūnijų bendruomenėms siūloma 19 tūkst. eurų išmoka, bet pinigai priklausytų tik arčiausiai vėjo malūnų esančioms kaimo bendruomenėms.

Taryba neprieštaravo

Teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius (planavimo organizatorius) su planavimo iniciatoriumi pasirašo teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį po to, kai savivaldybės taryba priima sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Užbėgdami įvykiams už akių galime pasakyti, kad savivaldybės taryba rugpjūčio 26 dieną vienbalsiai pritarė Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui, tad kitas žingsnis – vėjo jėgainėms surasti tinkamą vietą.

Tam neprieštaravo nė vienas politikas, visi pasisakė už atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą rajone. Įmonės pasiūlymas pasirodė patrauklus ir todėl, kad siekiant plėsti vėjų jėgainių parką, žadama dosni parama vietos bendruomenėms – 19 tūkst. eurų. Ar šią sumą dalinsis dvi bendruomenės, esančios Nemunėlio Radviliškyje ir Parovėjoje, o gal daugiau, kol kas neaišku.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/