Upeliškiečių pagarba kaimui – pastatė atminimo paminklą

S. Bieliauskienės nuotr.
Atidengti paminklą, nuimant ąžuolų vainiką buvo suteikta garbė daugiausia meilės ir darbo įdėjusiam Robertui Bagdonavičiui.
Šeštadienį Upeliškių kaime atidengtas paminklas kaimui atminti, ta proga susirinko Upeliškių bei aplinkinių kaimų gyventojai.

Akmenys – iš gimtų laukų

Nors šiandien Upeliškių kaime niekas nebegyvena, kelio ženklas, žymintis kaimo pradžią, vis dar yra. Jau 87metus, nuo Ilgalaukių, į kaimą atvažiuojančius pasitikdavo 1936 metais Upeliškių angelaičių kuopelės 10 metų veikimo sukaktuvėms paminėti pastatytas kryžius. Dabar šalia jo upeliškiečiai pastatė paminklą Upeliškio kaimui atminti.

Paminklinio akmens statytojai: Robertas Bagdonavičius, Petras Janulis, Alfredas Bagdonavičius, Sigitas Janulis, Aloyzas Šimonis pasakojo, kad subetonavo tiek akmenų, kiek Upeliškių kaime buvo kiemų, o vienkiemius, buvusius prie Papušinio miško, žymi ant žemės suguldyti šeši akmenys iš gimtųjų laukų.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/