Susirūpinta Smilgių bažnyčios priešgaisrine apsauga

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Smilgių bažnyčioje ruošiamasi atnaujinti netvarkingą elektros instaliaciją.
Maldos namai – kultūros paveldas, kurį būtina išlaikyti ne tik šiai, bet ir ateities kartoms. Viena iš problemų – priešgaisrinė apsauga ir kiauri stogai. Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Biržų rajono savivaldybei pateikė paraišką bažnyčios elektros instaliacijos atnaujinimui, o Lebeniškių Šv. kankinio Nikandro stačiatikių parapija – stogo remontui.

Smilgių, Saločių ir Kyburių parapijų tikintiesiems patarnaujantis klebonas Nerijus Papirtis „Biržiečių žodžiui“ pasakojo, kad dėl elektros iškyla daug rūpesčių. Smilgių bažnyčioje elektros instaliacija – kritinės būklės. Laidai nekeisti beveik 50 metų, iki šiol išlikusi anų laikų elektros įranga.

– Elektros instaliacija – svarbiausias dalykas. Lietuvoje turime pavyzdžių, kai dėl netvarkingos elektros instaliacijos bažnyčios užsidegė. Šios problemos negalima atidėlioti, ją būtina spręsti. Bažnyčios pastatas – kultūros paveldo objektas, todėl jame būtina kuo skubiau kapitališkai atnaujinti vidaus elektros tinklus, kurie nebeatitinka techninių reikalavimų ir tolimesnė jų eksploatacija kelia grėsmę ne tik pastatui, bet ir jo lankytojams. Džiugu, kad savivaldybė paremia. Elektros instaliaciją atnaujins firma. Numatyta darbų sąmata – 4346 eurai. Savivaldybė mums skyrė 2000 eurų, likusią sumą rinksime iš parapijiečių aukų, – planuoja klebonas Nerijus Papirtis.

Pasiteiravus, ar Smilgių parapija dėl savo maldos namų turi daugiau problemų, kunigas atsakė: – Bažnytėlės stogas būtų geras, bet latakų sistema ne kokia...

Gegužės mėnesį vykusiame posėdyje buvo vertinamos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškos paramai iš Biržų savivaldybės biudžeto gauti. Savivaldybės biudžeto lėšos 2020 metams be Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos taip pat skirtos: Panevėžio stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapijos Lebeniškių Šv. kankinio Nikandro cerkvės stogo remontui (2000 eurų), Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos patalpų sielovadai pritaikymui (1000 eurų), Biržų evangelikų reformatų parapijos vaikų kambario bei sanitarinių mazgų įrengimo darbams (1000 eurų), Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos bažnyčios apšvietimui (600 eurų), Biržų evangelikų liuteronų parapijos krikščioniško radijo transliacijos Biržuose palaikymui, evangelikų laidos rengimui (300 eurų) ir Septintos dienos adventistų bažnyčios Daunorių bendruomenės mokymams ir stovyklos sutuoktiniams „Šeimos medis“ veiklos finansavimui (100 eurų).

Iš viso religinės bendruomenės ir bendrijos iš savivaldybės prašė 27 tūkst. 61 euro, o joms skirta 7 tūkst. eurų.