Šukioniečiai pasisodino Stelmužės ąžuolo vaikaitį

Stanislovo Vadapolo nuotr.
Pasodintas ąžuoliukas užaugintas in vitro.
Rugsėjo 26d. Šukionių gyventojams buvo ypatinga. Per atlaidus pašventintas naujasis varpas, pasodintas kilmingą protėvį turintis ąžuoliukas, o gerą nuotaiką užtvirtino Alutinio šventė.

Šukionių koplyčioje švęsti šv.Mato atlaidai. Šv.Mišias laikė Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas. Mišių metu pašventintas naujai pakabintas nedidelis varpas. Pirmiems dūžiams suskambėti padėjo 4 kartų atstovai. Senasis varpas buvo pavogtas prieš daug metų, apie 1990-uosius.

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga ŽŪM surengtame ,,Šimtmečio ąžuolų“ konkurse Šukionių bendruomenė nugalėjo nominacijoje ,,Už tai, kas sena, atrasta naujai“. Stelmužės ąžuolo vaikaitis, išaugintas in vitro, mus pasiekė šių metų pavasario gale. Šukioniečių jaunimas pasodino šį mažą, bet garbingą ąžuoliuką šioje pakermošiaus – Alutinio šventėje. Alutinis Šukionyse jau penktą kartą- tapo tradiciniu renginiu. Šių metų aludaris Kuprys Jonas pagamino nestiprų, gardų alų.