Spalvos

Pa­si­puo­šė "Sau­lės" gim­na­zi­jos me­džiai.

Me­džiai au­gi­no la­pus. Taip, kaip tė­vai vai­kus. Užk­lu­po šal­na. Ski­na. Kū­ry­bin­ga ran­ka iš kri­tu­sių la­pų su­rin­ko spa­lio mo­zai­ką. Pas­ku­ti­nis ap­si­ka­bi­ni­mas. Gys­lo­tą me­džių ka­mie­ną glos­to ru­dens spal­vos.

Spal­vin­gos ir pro ša­lį ša­li­gat­viu sku­ban­čių praei­vių nuo­tai­kos...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.