Senjorų susitikimas su literatais Ona ir Algirdu Butkevičiais

Vlados BALBIERIENĖS nuotr.
Ona ir Algirdas Butkevičiai – garbingi renginio svečiai.

Nei lietus, nei atstumas nesutrukdė pagyvenusio amžiaus žmonėms liepos 1 d. susirinkti į trečiąjį „Senjorų arbatėlės“ (SA) renginį. Per 60 žmonių iš Biržų miesto, Vabalninko, Suosto, Kirdonių, Pabiržės, Likėnų šurmuliavo išpuoselėtoje SA Kultūros ministrės Eugenijos Vosylienės sodyboje prie Likėnų.

Į susitikimą buvo pakviesti žinomi Biržų krašto žmonės – Ona ir Algirdas Butkevičiai. Apie juos, jų literatūrinę ir kultūrinę veiklą susirinkusiesiems pasakojo S. Rožėnienė, kelios iš anksto pasiruošusios vietos skaitovės skaitė šių literatų kūrinių. Kalbėjo A. Butkevičius, pabrėždamas šio – gimtojo kampelio, ne per toliausiai esančio Dainiūnų kaimo – reikšmę jo gyvenime, Ona skatino užsiimti kūryba: rašyti prisiminimus, kurti tekstus. Atsidėkodamas už dėmesį A. Butkevičius renginio sumanytojai ir šeimininkei padovanojo savo drožinį Rūpintojėlį.

Renginyje netrūko pasisakymų, sveikinimų, gėlių, sodo gėrybių vaišių. Literatūrinės popietės nuotaiką pakėlė duetas „Riana“ iš Rokiškio. Jų atliekamos populiarios dainos sulaukė žiūrovų atgarsio – iš etnografinės kaimiškos daržinės melodijos veržėsi į erdvų kiemą, drąsesniuosius skatino paminklinti kojas. Susiruošę į kelionę renginio dalyviai fotografavosi kieme prie specialiai tam meniškai paruoštų sienelių, prie gėlynų. Visų dalyvių veiduose žaidė šypsenos, gera nuotaika ir padėkos svetingajai popietės organizatorei Eugenijai ir jos pagalbininkams.

Kitų susitikimų gairės išryškėjo renginio metu rašytame keliaujančiame sąsiuvinyje.

Senjorai veiks!

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.