Produkto šeimininko vaidmuo Agile projektų valdyme: ar be jo įmanoma pasiekti sėkmę?

Asociatyvi nuotrauka iš pexels.com

Agile projektų valdymas – pagrindiniais Agile principais besiremianti metodika, orientuota į komunikacijos su klientais gerinimą bei efektyvesnį procesų organizavimą komandoje. Nors ši metodologija buvo sukurta informacinių technologijų sričiai, šiandien net ir skirtinguose sektoriuose veikiantys verslai, kurdami produktus ar įgyvendindami projektus, ima vadovautis Agile metodologija. Žinoma, kiekvienas verslas – skirtingas. Skiriasi ne tik jų darbo pobūdis, dydis ar tikslai, bet ir vertybės, todėl skirtingi verslai taiko skirtingus projektų valdymo metodus. Po Agile metodologijos skėčiu slepiasi daug projektų valdymo metodų, tačiau šiuo metu vienas populiariausių – Scrum. Šio metodo esmė – efektyvus projekte dalyvaujančios komandos bendradarbiavimas ir sprendimų priėmimas, pasikliaunant žiniomis, kurios įgyjamos su patirtimi. Tiesa, svarbu paminėti, kad sklandų produkto ar paslaugos kūrimo procesą Scrum projekto valdymo metodikoje užtikrina darbo pasidalijimas ir pasiskirstymas vaidmenimis, o vieną svarbiausių Scrum metodo vaidmenų užima produkto šeimininkas (angl. product owner). Kokios yra šio vaidmens pareigos, sužinosite tekste.

kom

Asociatyvi nuotrauka iš pexels.com

Scrum komanda: vertybės, darbo organizavimas ir pasiskirstymas vaidmenimis

Scrum komandos darbas paremtas glaudžiu bendradarbiavimu tarpusavyje. Komandos nariai įsipareigoja siekti bendrų tikslų, o dirbdami stengiasi būti atviri. Kiekvienas narys, vadovaudamasis Scrum vertybėmis (drąsa, įsipareigojimu, pagarba ir susitelkimu) įgyvendina esminius Scrum principus – patikrinimą, pritaikymą ir skaidrumą. Nuo to, kaip įgudusiai žmonės vadovaujasi minėtomis vertybėmis, priklauso Scrum metodo sėkmė. Todėl Scrum komandos nariai mokosi šių vertybių dirbdami vaidmenimis. Scrum komandą sudaro trys vaidmenys – produkto šeimininkas (angl. product owner), kūrimo komanda ir Scrum meistras. Scrum komandos modelis (padalijimas vaidmenimis) sukurtas siekiant optimizuoti skirtingas, bet labai svarbias komandos savybes – lankstumą, kūrybingumą ir produktyvumą.

Produkto šeimininko vaidmuo: užduotys ir atsakomybė

Pagal Scrum metodologiją, produkto šeimininkas yra atsakingas už galutinį produktą, kurį įgyvendina komandos nariai dirbdami kartu. Vadinasi, jo tikslas – maksimali sukurto produkto vertė. Šis tikslas gali būti įgyvendintas įvairiais būdais, kurie priklauso nuo organizacijos ir komandos narių. Produkto šeimininkas yra vienintelis asmuo, atsakingas už produkto darbų sąrašo valdymą – jis turi išsiaiškinti, aprašyti ir nustatyti darbų prioritetus. Be to, jis rūpinasi, kad projekto užduočių sąrašas būtų kruopščiai paruoštas, lengvai suprantamas, matomas visiems komandos nariams ir nuolatos prižiūrimas. Produkto šeimininkas, sudarydamas ir koordinuodamas darbų sąrašą, turi aiškiai nustatyti užduočių eiliškumą ir užtikrinti projektą vykdančios komandos atliekamo darbo vertę.

Nors taikant Scrum metodą svarbi komanda ir jos narių bendradarbiavimas, produkto šeimininkas yra vienintelis asmuo, galintis keisti darbų sąraše numatytų užduočių tvarką. Tiesa, nors produkto šeimininkas yra vienas asmuo, ne komanda ar asmenų grupė, jis palaiko glaudų ryšį su visa organizacija – klientais, pardavėjais, marketingo specialistais ir vadovais. Todėl idėjos, padedančios geriau organizuoti darbą, gali ateiti iš įvairių šaltinių. Visgi, komandos pasiūlymai galės būti įgyvendinti tik tada, jeigu pateikti argumentai įtikins produkto šeimininką atlikti pokyčius.

darbu

Asociatyvi nuotrauka iš pexels.com

Kaip produkto šeimininkas gali atsižvelgti į komandos lūkesčius, taip ir visa organizacija turi gerbti produkto šeimininko sprendimus. Tik taip produkto šeimininkas gali sėkmingai atlikti savo funkcijas, o Scrum projektų valdymo metodas pasiteisina. Tiesa, siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą, svarbu užtikrinti produkto šeimininko priimtų sprendimų matomumą. Jis leidžia projekto komandai sekti visą projekto eigą, stebėti priimtus pokyčius ir prie jų tinkamai prisitaikyti.

Kas gali tapti produkto šeimininku?

Naudingiausia, kai produkto šeimininku tampa užsakovas, klientas arba vidinis įmonės žmogus, nes jie geriausiai supranta, kas jiems atneša daugiausiai naudos. Jie pirmi sužino apie pasikeitusią rinkos situaciją, iškilusius sunkumus, iššūkius ir gali atitinkamai keisti produkto užduočių sąrašą. Visgi, tikrai ne visada pavyksta įtikinti klientą tapti produkto šeimininku, nes šiam vaidmeniui reikia skirti nemažai laiko. Jeigu klientas atsisako šio vaidmens, tada produkto šeimininku turėtų tapti projekto vadovas, verslo ar sistemų analitikas. Visgi, rinkdamiesi būsimą produkto šeimininką, atkreipkite dėmesį ne į žmogaus pareigas, bet į asmenines savybes (pvz., atsakomybės jausmą ar komunikabilumą), gebėjimą priimti svarbius sprendimus ir mokėjimą dirbti ne tik su išoriniais partneriais, bet ir komanda.

scrum

Asociatyvi nuotrauka iš pexels.com

Produkto šeimininkas – raktas į vykdomo projekto sėkmę?

Taikant Scrum produkto kūrimo metodą, sėkmę lemia daug faktorių – komandos narių kompetencija, gebėjimas tarpusavyje bendradarbiauti, komandos mobilizavimas ir darbo organizavimas. Nors dirbant komandoje svarbus kiekvieno nario indėlis, taikant Scrum metodą ypač svarbus tampa produkto šeimininko vaidmuo, kuris kontroliuoja komandos darbą ir padeda nepasiklysti produkto kūrimo procese. Kai kūrimo komanda gerbia produkto šeimininko sprendimus, niekas kitas nenurodinėja komandai ir ji veikia tik produkto šeimininko nurodymu, tuomet produkto šeimininkas nevaržomai gali atlikti savo funkcijas, o pasirinktas Scrum metodas atneša sėkmę. Neturint produkto šeimininko, Scrum metodas nepasiteisins, nes trūks vieno svarbaus vaidmens. Žinoma, projektas bus sėkmingas tik tuomet, jeigu bus pasirinktas tinkamas produkto šeimininkas. Kad produkto šeimininkas galėtų užtikrinti maksimalią kuriamo produkto vertę, jis turi mokėti bendrauti su komanda ir susijusiais asmenimis, tinkamai koordinuoti darbų sąrašą, aiškiai nustatyti užduočių eiliškumą, gebėti priimti svarbius sprendimus ir prisiimti atsakomybę.

Užs. 9355