Paminklui geresnės vietos neranda

L. Ba­tai­tie­nės nuo­tr.
Po­li­ti­kai gal­vo­ja, kad pa­mink­lui ki­tos vie­tos kol kas neieš­ko, nes nė­ra vi­suo­ti­nio su­ta­ri­mo, kur jį pa­dė­ti.
Bir­žie­čių „Bi­ru­te“ va­di­na­mas pa­mink­las, re­gis, at­ra­do vie­tą — kol kas nie­kas ne­pa­siū­lė ge­nia­laus va­rian­to, kur jis tu­rė­tų bū­ti, to­dėl kas­met vis di­des­nė pra­smė lik­ti ten, kur yra, nors ir keis­to­je padėtyje — pa­svi­rus ant šo­no.

Daug diskusijų be rezutatų

Ilgai gulėjęs patvoryje, dabar skulptoriaus Roberto Antinio vyresniojo tarpukariu sukurtas paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę yra miesto centre, netoli R. Antinio sūnaus sukurtos kopijos. Aptrupėjusį paminklą lanko biržiečiai ir turistai.

Buvęs biržietis, istorikas Doc. Dr. Arūnas Baublys sako, kad „tai labai ilgos istorijos rezultatas“. Istorijos žinovas teigė, kad dar Sąjūdžio metais, paminklas, kuris buvo sovietų sunaikintas, įrengiant jo vietoje sovietų karių kapines, buvo atkastas ir nuo tada prasidėjo visos epopėjos. „Buvo diskusija iškelti jį į sovietų kapus ir paminklo kopiją grąžinti į vietą. Tam neužteko politinės valios tuo metu buvusiems valdžioje. Man dar teko atlikti naujos vietos archeologinius tyrimus. Paskui buvo norai seną paminklą atiduoti į muziejaus teritoriją. Tuo metu muziejaus direktorius buvo mano a.a. tėtis, Algimantas Baublys“,- prisiminė pašnekovas.

Jo žodžiais, muziejus nesutiko likučių eksponuoti, nes jie negalėjo įsikomponuoti į kompaktišką tvirtovės komplekso aplinką ir galėjo sukliudyti planams atstatyti komplekse esančius pastatus. „Taip prasidėjo atkasto paminklo kelionės po įvairias vietas, kol jau kelintos po Nepriklausomybės valdžios buvo priimtas toks sprendimas, koks yra dabar“,- sakė A. Baublys.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/