Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla – spalvinga gyvenimo vitražo detalė

Autorės nuotr.
Festivalis "Gaidų pynė" suvienijo profesionalus ir pradedančius, mokytojus ir mokinius.
Baigėsi antrąjį kartą organizuota penktoji respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'20/21“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla. Jo šūkis – „Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė“.

Suvažiavo iš visos Lietuvos

Kaip ir kasmet, festivalis aprėpė muzikos krypčių, stilių ir žanrų įvairovę – nuo tradicinio lietuvių folkloro iki džiazo muzikos, nuo klasikos perlų iki populiarių lietuviškų šlagerių. O jame dalyvavo muzikuojančios šeimos iš visos Lietuvos – Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus, o ypač gausu buvo biržiečių – iš viso aštuoni, įvairios sudėties šeimyniniai, ansambliai. Jau antrąjį kartą drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizuojama Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla džiugino dalyvius šiltu priėmimu, puikiomis sąlygomis darbui ir turiningam poisiui – tinkama infrastruktūra, auditorijos, instrumentai.

Naujos patirtys ir naujos žinios

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje vyko pirmasis rimtas užsiėmimas – choro dirigento, LMTA docento Rolando Aiduko seminaras „Mokytojų metodinės veiklos iššūkiai karantino laikotarpiu. Kaip pasiruošti atestacijai“, kuris sudomino ne tik muzikuojančių šeimų mokyklos dalyvius, bet ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojus. Seminare aptartos internetinių muzikos ugdymo platformų galimybės, jų privalumai ir trūkumai, šių ugdymo platformų potencialas. Kitas ne mažiau svarbus klausimas – pasiruošimas mokytojo atestacijai, aktualus kiekvienam mokytojui, besirūpinančiam savo kvalifikacine kategorija. Rolando Aiduko – LMTA docento, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojo eksperto ilgametė ir turtinga profesinė patirtis leido atsakyti į visus mokytojams iškilusius klausimus.

Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjai-pedagogai – smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė, LMTA docentė dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, kanklininkė, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė. Vyko edukacinis užsiėmimas – kanklininkės Kristinos Kuprytės pamoka „Kanklės mūsų rankose“, po kurio dalyvių kanklių orkestrėlis jau galėjo drauge sugroti nesudėtingą Žemynos Trinkūnaitės kompozicija „Indigo”.

Su mokytojais

Vasaros mokyklos dalyviai, biržiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į Vasaros mokyklos mokytojų koncertą „Muzikuojantys mokytojai“, kuris vyko Biržų pilies menėje. Koncerto vedėjas – smuikininkas, prof. Petras Kunca, trumpai supažindino klausytojus su Festivalio „Gaidų pynė“ idėja ir istorija, misija.

Jaunojo bajoro daina iš Jurgio Karnavičiaus operos „Gražina“ koncertą pradėjo Rolando Aiduko ir pianistė Giedrės Gabnytės duetas. Rolandas Aidukas – pasirodė beesąs ir puikus dainininkas. Daugeliui staigmena buvo ir kanklininkės Kristinos Kuprytės pasirodymas.

Dainininkės Aušros Liutkutės ir pianistės Giedrės Gabnytės ansamblis publiką užvaldė jau nuo pat pirmojo garso. Koncertą užbaigė muzikuojančios šeimos iš Rygos – pianistės Guntos Melbārde, jos dukros pianistės Maijos Blumbergos ir anūkių – violončelininkės Liliānos ir smuikininkės Beatrisės Blumbergos pasirodymas, kuris visiškai atitiko Covid-19 pandemijos padiktuotą formą – jis buvo nuotolinis.

Iki kitų kartų...

Paskutinę Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos dieną vyko individualios pamokos – rimtas darbas, kad instrumentas ar balsas suskambėtų, kad ansamblis perprastų kūrinio interpretavimo subtilybes. Vasaros mokyklos renginius užbaigė dalyvių koncertas.

Tokios, nors ir trumpos studijos, bendravimas su iškiliais muzikais-pedagogais, palieka neišdildomą įspūdį mokinių gyvenime.

„Jei žmogaus gyvenimą galėtume palyginti su vitražu, kuriame yra visokių spalvų, tai šis pabuvimas Vasaros mokykloje įdėjo labai spalvingų, šviesių stikliukų į bendrą Gyvenimo vitražą. Džiaugiuosi, kad mano muzikuojančios dukros įgijo naujos, vertingos patirties. Turiningai buvo organizuojamas mūsų laisvalaikis, kurio metu turėjome galimybę susipažinti su Biržų miesto istorinėmis vietovėmis. O ypač sužavėjo profesionalus padagogų koncertas. FANTASTIKA!!!“ – džiaugėsi Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos dalyvis, trijų kartų ansamblio „D4M“ narys Darius Misiūnas.

Su Vasaros mokykla atsiveikiname iki kitų metų. Festivalio organizatorius, Šv. Kazimiero ordinas, nuoširdžiai dėkojo visiems prisidėjusiems. Festivalio dalyvių dar laukia naujas susitikimas – rugsėjo 19 dieną Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įvyksiančio Festivalio „Gaidų pynė'20/21“ baigiamojo koncerto metu. Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla organizuota drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, yra sudėtinė Respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“, Lietuvoje vykstančio jau penktąjį kartą, programos dalis. Festivalio pagrindinis organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt), festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.