Miesto atradimai: pastatai, menantys Radvilų laikus

F. Grunskio nuotr.
J. Bielinio g. 1 namas – Baltoji vaistinė – kultūros paveldo objektas.
Biržietė Elena paprašė nufotografuoti rūsį, esantį J. Bielinio g. 1. Ji baiminasi, kad griaunant greta rūsio esančius vaiduokliškus, niekam nereikalingus sandėliukus, istorinis rūsys, kuriam lygių gal nėra visuose Biržuose, gali būti sulygintas su žeme.

Apžiūrėjome su ponia Elena tą rūsį. Jis neužrakintas. Įėjimas į jį senų lentų skydu pridengtas. Prie Bielinio g.1 namo yra dar vienas rūsys, jau vėlesnių metų. Apie statinius paprašėme papasakoti Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąjį specialistą, paveldosaugininką Dalių Mikelionį.

Koks yra istorinio Bielinio g. 1 – Baltosios vaistinės – namo statusas?

Pastatas yra valstybės saugomas regioninio lygmens kultūros paveldo objektas. Manoma, kad Baltąją vaistinę Biržuose įsteigė karo inžinierius ir medicinos mokslų daktaras Adomas Freitagas, pakviestas rekonstruoti Biržų pilį. Sprendžiant iš XVII a. pradžios Tomo Makovskio, 1645 m. Juzefo Naronskio ir 1662 m. T. Krell-Spinovskio graviūrų, dabartiniame sklype Biržuose, J. Bielinio g. 1, visą laiką stovėjo pastatai. Pagal 1625 m. surašymą iš 114 Biržų miesto pastatų minimas ir valdiškas – gydytojo namas. Šis pastatas siejamas su asmeniniu Jonušo Radvilos gydytoju, pakviestu prižiūrėti Biržų tvirtovės atstatymo darbų, vienu įžymiausių tų laikų fortifikatorių – Adomu Freitagu Torūniečiu (gimė 1608 m., mirė 1650 m.). Todėl minėtas pastatas nuo A. Freitago laikų vadinamas Aptieka arba Baltąja vaistine.

Dabar pastatas stovi tuščias. Koks jo likimas?

Tarybiniais laikais pastate buvo įrengti socialiniai būstai. Neremontuojamas pastatas po truputį nyko. 2015 metais jame kilo gaisras, sunaikinęs stogą ir dalį perdangos. Pastatas apsaugotas laikinu skardiniu stogu.

2019 m. pateikta paraiška dalyvauti konkurse tvarkybos darbų rengimo projektui pagal Paveldotvarkos programą. Finansavimo negavus, šiais metais paraiška pateikta antrą kartą.

Ar senasis rūsys yra vertybė? Kodėl abu rūsiai atviri?

Rūsys su unikaliais kryžminiais skliautais J. Bielinio g. 1 Savivaldybės prašymu 2018 m. paskelbtas kultūros vertybe. Jį, kartu su pastatu planuojama atstatyti ir pritaikyti visuomenės reikmėms. Prašant paskelbti rūsį kultūros vertybe ir kviečiant komisijas bei ekspertus, rūsys Biržų seniūnijos rūpesčiu buvo iškuoptas. Jis ankstesniųjų Baltosios vaistinės gyventojų buvo beveik iki pusės užverstas šiukšlėmis. Jį sutvarkius ir paskelbus paminklu rūsys atviras biržiečiams. Iškeldinus iš Baltosios vaistinės gyventojus, rūsys nėra teršiamas.

Jame bent jau aš asmeniškai vasarą kas savaitę, o rudenį bent kartą per mėnesį apsilankau ir atvedu parodyti rūsį istorija besidomintiems biržiečiams, miesto svečiams. Dar vienas skype esantis rūsys nėra paminklinis ir gana naujas – tarpukario arba pokario laikų statybos. Apie jį informacijos neturiu.

Kodėl tebestovi sandėliukai, kuriais anksčiau naudojosi Bielinio g. 1 gyventojai?

Sandėliukai nepuošia miesto ir tikrai gadina vaizdą, tačiau juos nugriauti ar spręsti apie jų pritaikymo galimybes būtų galima parengus pastato Bielinio g. 1 ir rūsio tvarkybos darbų projektą.

Kuo ypatingas rūsys, kad jis paskelbtas kultūros vertybe? Ar tikrai tai vienintelis toks rūsys Biržuose?

Rūsys – dviejų patalpų, su įėjimu iš pietų pusės. Pamatas – akmenų mūro su tinkuoto akmenų-plytų mūro požeminės dalies sienomis. Tinkuoto plytų mūro cilindriniai ir kryžminiai skliautai. Yra akmenų-plytų mūro fragmentai antžeminės dalies šiaurinėje, pietinėje ir vakarinėje sienose.

Rūsį po pastatu Radvilų laikais galėjo įsirengti tik labai turtingas miestietis, nes plytos buvo brangios. Joms paruošti reikėjo daug rankų darbo: kasti ir vežti, minkyti molį. Plytoms išdegti reikia daug malkų, kurios, beje, taip pat buvo kertamos rankomis.

Skliautiniam rūsiui pastatyti reikia profesionalo, kad skliautinės perdangos išlaikytų krūvius. Kadangi dabartinės Autobusų stoties vietoje XVII a. buvo Rotušė, galima manyti, kad šalia jos esančioje prestižinėje vietoje namą turėjo pasistatęs kažkoks turtingas Biržų miestelėnas. Deja, archeologinių tyrimų, kurie leistų patvirtinti šias hipotezes, nėra atlikta.

Rūsys J. Bielinio g 1 nėra kažkas labai unikalaus Biržuose. Kadangi rūsiai Radvilų laikais buvo mūrijami kapitališkai. Po 1625, 1645, 1704, 1944 metų priešų puolimų pastatai sudegdavo, o po jais esantys skliautiniai rūsiai išlikdavo ir virš jų būdavo statomi nauji namai. Mieste yra bent 4-5 tokie Radvilų laikus menantys nesugriuvę ir naudojami skliautiniai rūsiai, virš kurių pastatyti dabartiniai namai.

Jeigu būtų gautas finansavimas, kokia ateitis lauktų J. Bielinio g. 1 statinių?

Parengus projektą ir atlikus pastato tvarkybos darbus bei pritaikius jį visuomenės poreikiams, būtų išsaugoti unikalūs, vieni iš seniausių Aukštaitijos regione pastatai. Vis didėjant biržiečių ir miesto svečių poreikiams, numatoma Baltojoje vaistinėje įkurti Biržų turizmo informacijos centrą. Erdviose patalpose būtų galima rengti ekspozicijas, edukacijas. Tai būtų žingsnis kuriant Meno ir amatų centrą arba Menų inkubatorių.

Dalį patalpų numatoma skirti konferencijų salei, nuomoti viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Planuojama, kad minimi pastatai, pritaikius juos visuomenės poreikiams, bus kultūros paskirties pastatai.

Ačiū už atsakymus. Lieka tikėtis, kad J. Bielinio g. 1 pastatai tikrai bus prikelti naujam gyvenimui.