Mero padėkos raštas – Gailutei Tamulėnienei

Sau­sio 2 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas as­me­ni­nės su­kak­ties pro­ga pa­svei­ki­no bu­vu­sią Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę, pa­dė­ko­jo jai už dar­bą, pa­lin­kė­jo ras­ti šir­džiai mie­lus už­siė­mi­mus. Gruo­džio 31-oji bu­vo pa­sku­ti­nė G. Ta­mu­lė­nie­nės dar­bo die­na Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jo­je.

Už il­ga­me­tį dar­bą sa­vi­val­do­je, nuo­šir­dų rū­pi­ni­mą­si Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos žmo­nė­mis, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je G. Ta­mu­lė­nie­nei įteik­tas me­ro pa­dė­kos raš­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.