Lietuva šventė gimtadienį

S. Vadapolo nuotr.
Tradicinis Vasario 16-osios minėjimas Vabalninke – pagerbti Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių kapai.
Trečiadienį Lietuva, o kartu ir Biržų krašto žmonės, šventė 104-uosius Lietuvos Nepriklausomybės metus. Išradingai Vasario 16 -ąją paminėjo seniūnijos ir kaimų bendruomenės.

Vabalninke – tradiciškai

Vasario 16-osios paminėjimas Vabalninke sulaukė savivaldybės, seniūnijos, kultūros ir mokyklos atstovų dėmesio – senosiose miesto kapinėse aplankyti Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių kapai. Padėta gėlių prie Stanislovo Šimonio, kuris buvo pirmasis atkurtos Lietuvos Vabalninko viršaitis (miręs 1995 metais, vasario 16-ąją), kapavietės.

„Kasmet aplankome ir Vasario 16-osios akto signataro, kunigo Alfonso Petrulio gimtinę Kateliškių kaime, tačiau šiemet to nepavyko padaryti dėl sunkiai išvažiuojamų kelių“,- sakė Vabalninko seniūno pavaduotoja Zena Švainauskienė.

Prisiminti Signatarą A. Petrulį parapijiečius ragino ir minėjime dalyvavęs, kariška uniforma pasipuošęs Vabalninko parapijos klebonas, buvęs karo kapelionas, atsargos kapitonas Jonas Tamošiūnas. Pasak vietos gyventojų, tokia yra tradicinė klebono apranga Valstybinių švenčių proga, o mišias, nesvarbu ar šventė, ar eilinis sekmadienis, dvasininkas laiko apsirėdęs liturginiais rūbais.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/