Kvetkų daugiabutyje – lyg po karo – žmonės glaudžiasi griuvėsiuose

V. Leščinskienės nuotr.
Daugiabutis Kvetkų kaime atrodo tartum suniokotas sprogimo, tačiau tai – tik pirmas įspūdis, nes dėl nepriežiūros namas pats griūva, nors žmonės jame vis dar gyvena.
Paž­vel­ki­te į šį pa­sta­tą, ku­ria­me vis dar gy­ve­na žmo­nės. Pri­me­na ka­ro Uk­rai­no­je nai­ki­na­mų tai­kių gy­ven­to­jų gy­ve­na­muo­sius na­mus. Ta­čiau Pa­pi­lio se­niū­ni­jo­je, Kvet­kuo­se, Pak­luo­nės gat­vė­je stūk­san­tis ava­ri­nės būk­lės dau­gia­bu­tis — ne su­bom­bar­duo­tas, ta­čiau pa­veik­tas laik­me­čio. Jo gy­ven­to­jai no­rė­tų, bet ne­tu­ri, kur iš­si­kraus­ty­ti, o se­niū­ni­ja siū­lo ne­de­juo­ti, bet im­tis re­mon­to.

Garsina televizorių, kad negirdėtų griūvančio namo bildesių

Namas pamažu virsta plytų krūva, o gyventojai, nenorėdami girdėti traškančio namo garsų, pasigarsina televizorių. „Neturime kitos išeities, todėl čia pasiliekame“,- atsiduso namo gyventojai. Papilio seniūnijos atstovai patikina, kad namas griūva jau daugiau nei dešimtmetį ir dėl to kalti jį apleidę butų šeimininkai. „Jei jie imtųsi namo remonto, mes viena dvyliktąja sumos prisidėtume“,- sakė Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas. Bet ar verta investuoti į sugriuvusį daugiabutį?

Pasak kaimo gyventojų, kol aplink daugiabutį augo krūmai, pastatas neatrodė taip kraupiai, tačiau krūmokšnius išpjovus, griuvena pasirodė „visu gražumu“. „Labai baisus namas, vaiduoklių namas, kaimo gėda“,- sakė pakalbinti kvetkiečiai. „O jeigu vaikai įlįs pažaisti tuose griuvėsiuose ir nutiks nelaimė, kas atsakys?“ – nerimauja vietiniai žmonės.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/