KOKIA YRA ŠIUOLAIKINĖS OPEROS VIETA MŪSŲ DIENŲ APLINKOJE?

pixabay.com nuotr.
https://pixabay.com/photos/vienna-opera-house-austria-wien-1148435/

Opera, kaip teatro meno atšaka, turi daug galimybių atsinaujinti, kaip ir visa kita, kas egzistuoja pasaulyje. Todėl operų kūrėjai tuo ir pasinaudoja, taikydamiesi prie nūdienos reikalavimų bei techninių galimybių. Šiuolaikinės operos paskirtis yra kalbėti muzikine ir scenine kalba apie mus, kuriems lemta gyventi dabartinėje aplinkoje.

Kokios lietuviškos šiuolaikinės operos sėkmingai gastroliuoja užsienio šalyse?

Naujoji lietuviška opera jaus seniai yra nusipelniusi gero įvertinimo užsienio šalyse. Pavyzdžiui, opera „Geros dienos!“, kurią kartu kūrė Vaiva Grainytė (libretas), Lina Lapelytė (muzika) ir Rugilė Barzdžiukaitė (režisūra) ir opera-performansas „Saulė ir jūra“ sėkmingai keliauja po garsiausias užsienio scenas ir žinomiausius festivalius.

Kada Lietuvoje įvyko kultūrinis lūžis atvedęs į sceną šiuolaikinę naująją operą?

Jau penkiolika metų prodiuserių kompanija „Operomanija“ Lietuvoj vieną po kito rengia „Naujosios operos akcijos“ festivalius, kas patvirtina, jog naujosios operos žanras yra gajus ir mūsų krašte.

Terminas „Naujoji opera“ kultūriniame žodyne prigijo po to, kai opera „Geros dienos!“ išplaukė į tarptautinius vandenis. Tada ji kaip repertuarinis spektaklis buvo pradėta rodyti ir Lietuvoje. O pats didžiausias šiuolaikinės lietuviškos operos pasiekimas – tai operos performanso „Saulė ir jūra“ Venecijos bienalėje laimėtas „Auksinio liūto“ apdovanojimas.

Kokios dar šiuolaikinės operos sulaukė pripažinimo muzikos pasaulyje?

Anot muzikos kritikų, prie paminėtinų lietuviškų šiuolaikinių operų taip pat reikėtų pridėti monospektaklį-operą „Izadora“, po kurio atsirado eilė panašaus lygio kūrinių. Išskirtinai galima paminėti Broniaus Kutavičiaus opera „Lokys“ (pagal Prospero Merimee novelę), kurią režisavo Gintaras Varnas. Ši opera kupina pagoniško misticizmo, kuris iš dalies sukuria siaubo dengiamą aplinka. Joje pasakojama apie sudėtingus meilės santykius senovės Žemaitijoje.

Nors opera „Lokys“ iš pažiūros ir neatrodė panaši į modernų operos pakaitalą, vis dėlto jai netrūko savitumo, todėl ji pelnytai buvo priskirta prie šiuolaikinės lietuviškos operos. Tai ir lėmė sėkmingą jos rodymą scenoje ir šiltus žiūrovų atsiliepimus. Operinės muzikos žinovo Jono Sakalausko nuomone, kol kas ši opera savo meniniu lygiu tebėra gerokai pakilusi virš kitų dabartinių šio žanro kūrinių.

Užs. 12907