Kai institucijos nesusikalba, tai ir atstovavimas menkesnis

LKBS Biržų skyriaus nuotr.
Gausus Biržų rajono dalyvių būrys, kurio neišgąsdino visą dieną šniokštęs lietus.
Savaitgalį Karklėje vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Tuo pačiu metu rajone surengta seniūnijų sporto šventė. Biržų rajono bendruomenes vienijančios sąjungos vadovas Vytautas Juška sako, kad institucijos turėtų daugiau bendrauti, kad ateityje nebūtų panašių nesusipratimų, nes atstovavimas respublikiniuose renginiuose yra svarbesnis.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai priklauso keturiasdešimt skėtinių organizacijų, kurių vienijamų narių – net 1229 kaimų bendruomenės. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungai atstovauja 46 bendruomenės, o šios organizacijos pirmininkas V. Juška pasidžiaugė, kad šiemet Karklėje surengtame tradiciniame bendruomenių sąskrydyje sudalyvavo beveik pusšimtis žmonių iš dešimties rajono bendruomenių.

Šiemet sąskrydis organizuotas Karklėje, o jo tema – „Žali“. Biržai prisistatė, parodę tai, kuo mūsų kraštas turtingas – „nuo lauko iki stalo“. Nuo grūdo, duonos, naminio sūrio iki, žinoma, biržiečių skysta duona vadinamo alaus. Biržiečių komandos šūkis buvo: „Biržų duona ir alus – mūsų kraštas bus garsus!“.

Biržų bendruomenių asociacijos pirmininkas V. Juška pasidžiaugė Rinkuškių bendruomenės nariais Valentinu ir Daiva Grigaliūnais, prisidėjusiais prie edukacijos apie mūsų kraštą rengimo. Biržų verslo ir turizmo informacijos centras parūpino lankstinukais apie Biržų kraštą.

Sąskrydžio „vinimi“ tapo ne tik Viliaus ir Violetos Tarasovų koncertas, bet Biržų rajono kolektyvas – „Šiekštininkų damos“ iš Šiekštininkų bendruomenės.

Sportinėje rungtyje mūsų rajonas taip pat neliko „uodegoje“. Iš keturiolikos dalyvių užėmė aukštą penktąją vietą.

Biržų rajono Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkas V. Juška, kaip ir kiti jo kolegos, gavo dovanų – medinį vėzdą, kuriuo ne tik galima pasiremti, einant per sunkumais klotą atsakingos veiklos kelią, bet ir bendruomenių paraginimui, kad laiku sąjungos nariai mokesčius susimokėtų, kad visur aktyviai dalyvautų...

Nors organizatoriams renginį teko šiek tiek koreguoti dėl visą dieną gaivinusio lietaus, tačiau dalyvių nuotaikos buvo puikios ir visi linksmi grįžo namo.

Kaimo bendruomenėms sąskrydyje talkino Biržų rajono vietos veiklos grupė, suteikusi pastogę, taip pat rajono savivaldybės administracija, pasirūpinusi transportu.

V. Juška apgailestavo, kad rajone veikiančios organizacijos nesugeba susikalbėti – tada, kai vyko bendruomenių sąskrydis, Biržuose organizuota seniūnijų sporto šventė, todėl dalis bendruomenių atstovų negalėjo išvykti, nes atstovavo seniūnijoms. „Norėtųsi, kad tokių nesusipratimų būtų kuo mažiau, nes šiuo atveju prioritetu turėjo būti Lietuvos kaimų sąjungos sąskrydis, kurio metu yra atstovaujamas ir reprezentuojamas visas Biržų rajonas“,- įsitikinęs V. Juška.