Jei neskirtų pinigų keltuvui, kur reikėtų dėti senelius?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų direktorė Irena Jurgaitienė prašo paramos – 15 tūkst. eurų naujo keltuvo pirkimui, nes įstaiga tam lėšų neturi – jeigu valdžia padės, įstaiga išsaugos veiklos licenciją.
Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio senelių globos namams reikalingas naujas keltuvas. Jeigu jo neįsigys, įstaiga praras licenciją tęsti veiklą. Nors globos namai yra privati įstaiga, jai vadovaujanti Irena Jurgaitienė kreipėsi pagalbos į savivaldybę – gal ši biudžete suras 15 tūkst. eurų, kurių reikia įrangai pirkti.

Vienas atitarnavo, reikia naujo

Savivaldybės administraciją globos namų direktorės Irenos Jurgaitienės prašymas pasiekė praeitą savaitę. Jame nurodoma, kad prieš 18 metų įstaigoje įrengtas keltuvas dabar pagal teisės aktus neatitinka reikalavimų. Anot direktorės, keltuvas turėjo tarnauti dar ilgai, tačiau jį įrengusi įmonė bankrutavo, tad dėl finansinės žalos atlyginimo nei kreiptis į teismą, nei į įmonę galimybių nebėra. Jeigu įstaiga neįsigys naujo keltuvo, jos veikla teikti globos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms gali būti sustabdyta. Naujo keltuvo kaina – apie 20 tūkst. eurų.

“Maloniai prašome ieškoti galimybių skirti bent 15 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto ar kitų, savivaldybei prieinamų šaltinių“,- į valdininkus raštu kreipėsi I. Jurgaitienė.

Ji priminė, kad globos namuose visi senyvo amžiaus žmonės yra apgyvendinami savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu. Keltuvas, pasak įstaigos vadovės, turi būti įsigytas kuo skubiau.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com