Jaunimo įsidarbinimo galimybės – darbdaviai lūkuriuoja, savivaldybė – „pasuoja“

Ž. Maniko nuotr.
Jau­ni­mas mo­ka ne tik ak­me­nis rink­ti, bet ir at­lik­ti daug ki­tų at­sa­kin­ges­nių ir su­dė­tin­ges­nių dar­bų, tik rei­kia su­teik­ti jiems ga­li­my­bę.
Dažnas pilnametis ir pilnametystės dar nesulaukęs moksleivis vasaros atostogų metu nesėdi rankų sudėjęs – ieško trumpalaikio darbo. Kai kurios Savivaldybės, nenorėdamos prarasti darbštaus jaunimo netgi kompensuoja darbdaviams dalį darbo užmokesčio. Tačiau Biržų rajono savivaldybė tokios praktikos netaiko ir vargu, ar kada nors taikys.

Savivaldybės vadovybė abejinga

„Biržų rajono savivaldybės darbo užmokesčio kompensacija darbdaviams, įdarbinusiems jaunus žmones trumpalaikiam darbui, nenumatyta“,- raštu atsakė vicemerė Audronė Garšvaitė. Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė taip pat atsakė, kad „Savivaldybėje nėra patvirtintos trumpalaikio jaunimo įdarbinimo programos, taigi nėra ir kompensavimo mechanizmo“. Į klausimą, kokiais kitais būdais Savivaldybė skatina Biržų jaunimą pasilikti dirbti gimtajame mieste, nė viena iš Savivaldybės atstovių, deja, neatsakė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/