Į savivaldybę grįžta dėl nepasitikėjimo atleista politikė?

L. Bataitienės nuotr.
Kan­di­da­tė į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas Ast­ra Kor­sa­kie­nė su­lau­kė ta­ry­bos na­rio And­riaus Bud­riū­no klau­si­mų, ta­čiau ga­lu­ti­nis spren­di­mas paaiš­kės bir­že­lio 29-ąją.
Prieš metus savivaldybės tarybos nariai balsų dauguma nusprendė, kad praradusi politinį pasitikėjimą Astra Korsakienė turi trauktis iš vicemero pareigų, o dabar, to paties mero Vyto Jarecko teikimu, jai siūlomas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postas.

Savivaldybės meras Vytas Jareckas administracijos direktorės Irutės Varzienės siūlymu į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas teikia Astros Korsakienės kandidatūrą. Savivaldybės tarybos nariai komitetuose svarsto šios politikės galimybę dirbti administracijoje, tačiau ne visi ją pasitinka su džiaugsmu. Svarstant būsimos pavaduotojos pareigybės aprašymą, I. Varzienė atkreipė dėmesį, kad jis konkretesnis ir aiškesnis – pasirinkta pavaduotoja bus atsakinga už verslą ir verslo aplinką, viešuosius pirkimus, kuruos eismo saugumo klausimus ir kontroliuos dalį investicinių projektų. A. Korsakienė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigose pradėtų dirbti nuo rugpjūčio 1 dienos.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/