Gyvenimo kokybė Biržų savivaldybėje – ketvirtoje vietoje... nuo pabaigos

L. Bataitienės nuotr.
Yra dvi nau­jie­nos — blo­go­ji, kad Bir­žų sa­vi­val­dy­bė­je ge­ro­vės in­dek­sas vie­nas ma­žiau­sių ša­ly­je, o ge­ro­ji, kad že­miau nė­ra kur nu­si­ris­ti, tad gy­ve­ni­mas ga­li ir pa­ge­rė­ti.
Įvairiai galima vertinti savivaldybės vadovybės pasiekimus, sprendžiant visuomenės problemas, tačiau faktai liudija patys už save. Rajonų gyvenimo gerovės indeksas, kurį paskelbė Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI), rodo, jog Biržų kraštas yra paskutiniame penketuke – iš 60 savivaldybių, tvirtai laikosi ketvirtoje pozicijoje... nuo pabaigos.

Nusirito dar žemiau

VPAI analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja visuomenės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia nepatogius klausimus, ieško argumentuotų atsakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinančius sprendimus.

Prieš kelias dienas pasirodė jų leidinys, kuriame pateikiamas 2021 metų savivaldybių gerovės indekso ir jo komponentų palyginimas su ankstesniais metais. Biržų savivaldybės vadovybė ne retai aiškina, kad dėl sprendimų kalti kiti, tačiau pastarieji metai rodė, jog gerovės rajone mažėja, nors, regis, nebuvo kur žemiau kristi. Vis dėl to iš 49 vietos, kurioje buvo 2020-aisiais, pernai Biržų savivaldybė nusirito į 56 vietą – tokie, štai, „pasiekimai“.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/