Dėl informacijos stokos nukentėjo neformalusis ugdymas

Asociatyv. nuotr.
Pasirinkti kokį būrelį lankyti mokiniai turėjo tik tris dienas.
Šiemet tėveliai prisiregistruoti savo atžalas į nemokamus ar iš dalies mokamus būrelius turėjo vos kelias dienas. Biržų rajono savivaldybės Nevyriausybinės organizacijos tarybos pirmininkė teigia, kad atsakingi specialistai tinkamai neatlieka savo darbo, nes sulaukta tiek tėvų, tiek NVO, norėjusių teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paslaugas. Savivaldybė teisinasi: jie neprivalo reklamuoti NVŠ paslaugų teikėjų, be to, nėra viešųjų ryšių specialisto, kurie tą informaciją visuomenei teiktų.

Prisiregistravimui – 3 dienos

NVO pirmininkė Vilma Indrikonienė antradienį vykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto posėdyje Švietimo skyriui išklėlė klausimus, susijusius su neformaliojo švietimo organizavimu. Pasak V. Indrikonienės, netinkamai yra viešinama informacija apie neformalaus švietimo vykdymą.

-Mokiniams yra duota mažai laiko apsispręsti, kokius būrelius jie nori lankyti. Šiemet vaikų tėvai turėjo sudaryti sutartis nuo rugsėjo 3 iki 7 dienos. O pati rugsėjo pradžia buvo sudėtinga: mokiniai pirmąsias dvi savaites net neturėjo pastovaus tvarkaraščio, mokyklose nuspręsta nebeorganizuoti popamokinių būrelių, kuriuose dalyvautų skirtingų klasių mokiniai. Tai ką galima kalbėti apie tokį skubų apsisprendimą dėl būrelių, kai nežinai, kaip juos reikės derinti su pamokų laiku,- „Biržiečių žodžiui“ pasakojo V. Indrikonienė.

Mokiniai nukentėjo

Pasak V. Indrikonienės, tėvai skundėsi, kad dėl informacijos neviešinimo ir per trumpo laikotarpio, šiemet jų vaikai liko be nemokamų būrelių. Dalis laisvųjų mokytojų planuoto mokinių skaičiaus popamokinei veiklai taip pat nesurinko. Pasak pirmininkės, specialistas Marijonas Nemanis teisinosi, kad savivaldybės administracija neturi viešųjų ryšių specialisto, kuris užsiimtų informacijos viešinimu. Be to, esą NVŠ paslaugų teikėjai nenori viešinti savo kontaktų. Toks teiginys V. Indrikonienę papiktino:

-Skamba nelogiškai. Mokytojai yra suinteresuoti suburti mokinių grupes, tad viešinimas jiems yra būtinas. Visgi NVŠ veiklos yra finansuojamos iš LR biudžeto lėšų ir turi būti prieinamos kuo didesniam skaičiui vaikų, todėl siūlomos programos ir jas vykdančių kontaktai turi būti lengvai pasiekiami,- teigė V. Indrikonienė.

Baiminasi dažnų specialisto vizitų

V. Indrikonienė „Biržiečių žodžiui“ pasakojo, kad laisvieji mokytojai bijo konfrontuoti su Švietimo skyriumi, nes tas pats specialistas važiuoja tikrinti jų vykdomų veiklų. Tad pasiskundus, tikėtina, kad juos tikrinančio M. Nemanio vizitai padažnėtų visai be priežasties, o tai kelia diskomfortą tiek mokytojams, tiek vaikams.

-Žinoma, specialistas gali tikrinti kiek tik nori, tačiau dažnesni vizitai nei kartą per mėnesį, kai veiklos vykdomos laikantis paslaugų teikimo tvarkos, laikytini psichologiniu spaudimu už nuomonės ar nusiskundimų išsakymą. Atsakingo specialisto bendravimo kultūra su NVŠ teikėjais taip pat kelia susirūpinimą, – kalbėjo V. Indrikonienė. Pirmininkė teigė, kad po komiteto posėdžio jai buvo pažadėta, kad šia problema bus pasirūpinta, tik nebuvo įvardinti konkretūs terminai. Vienas iš komiteto narių paprašė nepalikti šio klausimo ir priminti artėjant kitam savivaldybės Tarybos posėdžiui.

Žadėjo atnaujinti NVŠ tvarką

M. Nemanis „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad komiteto posėdyje buvo atsižvelgta į pastebėjimus ir pasiūlymus ir nutarta atnaujinti Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

-Taip pat veiklos bus viešinamos Savivaldybės tinklapyje, o naujos NVŠ programos bus pristatytos vertinti anksčiau, kad daugiau laiko liktų vaikams pasirenkant programas, tai bus numatyta atnaujintoje NVŠ tvarkoje,- teigė M. Nemanis.

- Ar kažkas pasikeis, neaišku. Bet turi būti atstatytas teisingumas ne tik vaikų, bet ir NVŠ teikėjų atžvilgiu. Turime teisę į išsamią, savalaikę ir šiuolaikiškais kanalais teikiamą informaciją bei protingus terminus priimti sprendimus dėl vaikų papildomo ugdymo, kurį finansuoja valstybė. NVŠ programos tikslinė grupė yra vaikai, todėl jie kartu su savo tėvais turi rinktis veiklas, o ne NVŠ teikėjai turi rinkti vaikus. Šiuo metu yra atvirkščiai ir palikta dar daug klaustukų..,- svarstė V. Indrikonienė.