STT Biržuose: tarnyba detalių neatskleidžia, aptarinėjamos versijos

„BŽ" nuotr.
Biržai vėl dėmesio centre: antradienį rajone kratas atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai. Jie darbavosi Biržų rajono savivaldybės administracijoje, Socialinių paslaugų centre, Parovėjos seniūnijoje, įstaigų darbuotojų namuose.

Tyrimas užkabino nemažai asmenų

Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo kyšininkavimo, papirkimo ir piktnaudžiavimo Biržų rajono savivaldybėje.

Siekiant surinkti tyrimui reikšmingų duomenų, vakar buvo atliktos kratos įvairiose darbo ir gyvenamosiose vietose.

Įtarimai kol kas niekam nėra pareikšti. Detalesnė informacija apie tyrimą šiuo metu nėra teikiama, siekiant nepakenkti tyrimo eigai.

Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, ap­klaus­tas me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos na­rys Ri­tas Vai­gi­nas, bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas. Nei vie­nas iš mi­nė­tų as­me­nų ko­men­tuo­ti ne­ga­li. R. Vai­gi­nas tei­gė nie­ko ne­ži­nan­tis. Su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riu Aud­riu­ Ši­mu, ku­ris, kaip tei­gia­ma, taip pat bu­vo ap­klau­sia­mas, su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. Ži­no­ma, kad bu­vo paim­ti do­ku­men­tai, te­le­fo­nai, kie­tie­ji kom­piu­te­rių dis­kai.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/