Biržai turi laboratoriją, kuri svarbi ir žmogui, ir jo aplinkai

J. Grubinskaitės nuotr.
Pasak laboratorijoje dirbančių laborantės Irmos Ilkevičienės ir direktorės Rasos Rukšienės, baltymų ir azoto kiekio analizei naudojama distiliavimo sistema Kjeldahl’io metodu.
Apie šią įstaigą sužinojome du dalykus. Pirma – nelengva ją rasti, nors yra Biržų miesto centre. Antra – būtina apie ją žinoti, nes kiti miestai jos neturi... Intriguoja? Biržai turi SĮ Biržų agrolaboratoriją, kurioje atliekami komunalinių nuotekų taršos tyrimai, svarbūs ir gyventojams, ir aplinkai.

Laukia akreditacijos

Pasak laboratorijos direktorės Rasos Rukšienės, veiklą savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija pradėjo prieš 32 metus. Prieš 13 metų Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) įmonei suteiktas leidimas atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką teršalų, ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. „Laboratorijoje tyrimai atliekami pagal LAND ir LST EN ISO standartų reikalavimus. Nuo 2025 metų keisis tvarka. Laboratorijoms nebeužteks AAA leidimo, reikės akredituotis Nacionaliniame akreditacijos biure. Ir, žinoma, mes akredituosimės, kitaip ir būti negali“, – pokalbį pradedame su laboratorijos direktore.

R. Rukšienės žodžiais, laboratorijoje atliekami buitinių, komunalinių, gamybinių nuotekų bei paviršinių nuotekų (lietaus) ir paviršinio vandens (ežerų, upių) cheminiai tyrimai, tad matavimai įvairiausi – nuo skendinčių medžiagų iki naftos. „Atliekame 18 parametrų tyrimus. Aš atsakinga už biocheminio deguonies koncentracijos nustatymą mėginiuose, Irma – už azoto ir kitų junginių mėginiuose nustatymą“, – paaiškina pašnekovė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com