Ž. Katkūnaitės nuotr.
Anglininkų bendruomenė gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paramą, skirtą projektui "Kūrybiška ir veikli bendruomenė - kaimo ateitis" įgyvendinti.

    Pagal veiklos sritį "Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas" projektui "Kūrybiška ir veikli bendruomenė - kaimo ateitis" Nr. NPKB-21-M-83 buvo skirta 3000 eurų. Dar 390 eurų skirta iš Biržų rajono savivaldybės kaimo rėmimo programos.
Projekto įgyvendinimo metu bendruomenės namuose, trijose patalpose, buvo sumontuoti radiatoriai, įrengti nauji šildymo sistemos vamzdžiai, didžiojoje salėje sumontuotas kondicionierius. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendruomenės vykdomos veiklos visus metus. Pasak Anglininkų bendruomenės tarybos narės Redos Arnašienės, iki šiol bendruomenės veikla buvo apribota, nes dalis patalpų buvo šaltos. "Mūsų patalpose vyksta meno kolektyvų repeticijos, šventės ir šaltuoju metų laiku. Todėl labai džiaugiamės, kad įgyvendinus projektą, mums pavyko sutvarkyti viso pastato šildymą",- sakė R. Arnašienė.
    Anglininkų bendruomenei priklauso 91 narys. "Greitai švęsime bendruomenės gyvavimo dvidešimtmetį. Labai džiaugiamės, kad mūsų nariai yra aktyvūs, renkasi į renginius, tvarkomės geranoriškai ir iniciatyvų netrūksta. Čia repetuoja meno kolektyvai, vadovaujami Laimos Aukštuolienės. Tikrai galiu pasakyti, kad mūsų bendruomenė yra veikli, nesėdime vietoje, nuolat įgyvendiname projektus. Šiuo metu įgyvendiname dar vieną projektą. Jame numatėme kieme įrengti lauko pavėsinę. Džiaugiuosi, kad bendruomenės taryba yra vieninga, turime savo nuomonę, kuri dažniausiai sutampa. Todėl mums puikiai sekasi rašyti projektus bei gauti jiems finansavimą",- kalbėjo bendruomenės tarybos narė ir projektų vadovė R. Arnašienė. Kadangi ji pati rengia projektus paramai gauti ir nereikia pirkti šių paslaugų, pavyksta sutaupyti.
   Anglininkų bendruomenės pastatas kadaise buvo vadinamas Pelanių dvaru. "Pastatą pardavinėjo, todėl mes, pasitarę, nusprendėme jį nupirkti ir įrengti bendruomenės namus. Jeigu būtume to nepadarę, didesnio pastato būtume neturėję. Pirkome savo lėšomis, o po kelerių metų savivaldybė pinigus gražino. Dabar bendruomenės namai sutvarkyti. Visi bendruomenės nariai labai džiaugiasi, kad dabar, paramos pinigais, pavyko išspręsti labai svarbų patalpų šildymo klausimą",- bendruomenės vardu kalbėjo R. Arnašienė.

zum

Užs. 8609