Teisingumo ministerijos siūlymu koreguojama sulaikytųjų, suimtųjų ar nuteistųjų konvojavimo tvarka, siekiant sumažinti galimai per didelę fizinę prievartą. Atsisakoma nuostatos privalomai naudoti antrankius bei kitas judesius suvaržančias priemones, jeigu asmuo vykdo pareigūnų nurodymus ir nekelia pavojus sau ir aplinkiniams. Specialiąsias priemones pareigūnai galės taikyti, įvertinę galimas konvojuojamojo elgesio rizikas arba kai bet koks delsimas keltų grėsmę asmenų gyvybei, sveikatai turtui.

„Žmogaus teisių požiūriu negalime pateisinti tokių atvejų, kai asmeniui, sulaikytam darbo vietoje ar namuose, uždedami antrankiai, nors jis nesipriešina ir jo elgesys nekelia pavojaus, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Jau ne kartą yra buvę, kai ikiteisminis tyrimas nutraukiamas arba teismas jį išteisina, tačiau skaitmeninės erdvės atmintyje lieka nuotraukos, žeminančios jo orumą. Pareigūnai, konvojuodami asmenis, turės įvertinti ir spręsti, ar būtina uždėti antrankius, naudoti kitas specialiąsias priemones“.

Konvojavimo taisyklėse atsisakyta nuostatų, sudarančių prielaidas formuoti visuotiną praktiką naudoti antrankius ar kitas judesius ribojančias priemones. Pareigūnai šių sąlygų galės nesilaikyti tik tai atvejais, kai keliama grėsmė pareigūno ar kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui arba kai neįmanoma įspėti asmens apie specialiųjų priemonių taikymą.

Įsakymą dėl konvojavimo taisyklių pakeitimo turi pasirašyti ir vidaus reikalų ministrė.