10-osio­se šau­dy­mo var­žy­bo­se kul­kos skrie­jo taik­liai

S. Len­čic­kai­tės nuotr.
Var­žy­bos ko­man­dos bu­vo su­da­ry­tos iš tri­jų da­ly­vių: (iš kai­rės) ant­rą­ją vie­tą užė­mu­si ko­man­da „Drau­gys­tė“, pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jų ko­man­da „Skie­mo­nys“ ir tre­čią­ją vie­tą užė­mu­si bir­žie­čių ko­man­da „Bir­žai“.
Nors šeštadienio rytas prasidėjo lietingai, kulkinio šaudymo entuziastų tai nesustabdė – nuo ankstaus ryto gerai nusiteikę dalyviai rinkosi į Laimono Goštauto ir bendrovės „Sverona“ (Pasvalio r.) organizuotas Biržų miesto taurės kulkinio šaudymo varžybas.

Šiais metais susirinko 40 dalyvių. L. Goštautas sakė, jog tikėjosi daugiau entuziastų, tačiau galvoja, kad įtakos galėjo turėti kiti šį savaitgalį organizuoti renginiai. Be to, buvo ir tokių, kurie atsisakė dalyvauti prieš pat varžybas ir nurodė priežastį „dėl asmeninių priežasčių“. Vis dėlto, dalyviai atvyko iš įvairiausių šalies miestų – Šiaulių, Visagino, Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio, Širvintų, Utenos, Anykščių, Kauno, Viešintų, Marijampolės, Dūkšto, Molėtų. Dalyvavo ir vienas svečias iš Latvijos. Šiose gretose biržiečių buvo tik septyni.

Pirmojoje rungtyje varžovai tikrino savo taiklumą iš 35 m atstumo šaudydami į ant šerno paveikslėlio nupieštą taikinį. Po rungties vienas dalyvis juokavo, kad nuslydo ranka, tad pataikė tik šernui į papilvę.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/