Padėkos raštas gydytojai E. Trasevskienei

Lie­pos 29 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­dė­kos raš­tą as­me­ni­nės su­kak­ties pro­ga už il­ga­me­tį, ne­prie­kaiš­tin­gą ir pa­siau­ko­ja­mą dar­bą įtei­kė Eleo­no­rai Tra­sevs­kie­nei, VšĮ Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­jai odon­to­lo­gei.

V. Ja­rec­kas pa­dė­ko­jo gy­dy­to­jai už nuo­šir­dų dar­bą, pa­lin­kė­jo sėk­mės ir ge­ros svei­ka­tos.