Susivienijo jaunimas iš skirtingų šalių

Susivienijo jaunimas iš skirtingų šalių

Bobolice mieste (Lenkija) vyko „Europos savaitė-2013“, organizuota Jaunųjų europiečių sąjungos prezidento Z. Logal ir Bobolice miesto savivaldybės. Tokia savaitė vyko jau tryliktąjį kartą. Į susitikimą buvo pakviesti Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos, Demino Pestalocio mokyklos (Vokietija), Bobolice Agaty Mróz-Olszewskiej gimnazijos (Lenkija), Ščečino Jaunųjų europiečių gimnazijos, Ščečino vaikų namų (Lenkija) delegacijos. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 15 mokinių bei trys mokytojos.

Dalyviai be kitų renginių minėjo žuvusiųjų II pasauliniame kare atminimą, dalyvavo piešinių parodos „Mes esame Europos ateitis“ atidaryme, aplankė miesto muziejų. Jaunimas dalyvavo edukaciniame žaidime „Pažink Bobolice“. Greičiausiai ir teisingai atlikę užduotis, buvo apdovanoti. Vakare jaunimas suėjo į bendrus šokius.

„Europos savaitės-2013“ kulminacija – Europos diena. Ji prasidėjo nuo plakato (3,5m x 3,5 m) „Europa – suvienijusi įvairovę“ atidengimo bei dalyvių Europos himno giedojimo. Už nuopelnus Jaunųjų europiečių veikloje sąjungos prezidentas Zygfrid Logall įteikė medalius, padėkos raštus ir atminimo dovanėles aktyviausiems žmonėms, tarp kurių buvo Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytoja Ramutė Zorienė. Vėliau vyko dalyvių susitikimas su Vokietijos bei Lenkijos politikais. Diena baigėsi draugiškomis sportinėmis varžybomis.

Penktadienis buvo skirtas meniniams šalių pasirodymams. Mūsų delegacija šoko tautinius ir šiuolaikinius šokius, dainavo. Diena baigėsi koncertu bei diskoteka.

Net nepajutome, kaip prabėgo savaitė, atnešusi daugybę įspūdžių.

Ramutė Zorienė, Gražina Miknienė, Tatjana Volkova, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojos

Asmeninė nuotr.

VIEŠNAGĖ: Tarp kitų šalių jaunimo buvo ir Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos atstovai.