Mokyklos bendruomenę pakvietė pabūti kartu

Mokyklos bendruomenę pakvietė pabūti kartu

Mokyklos bendruomenę pakvietė pabūti kartu

Į katalikiškos Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos renginių salę šią savaitę rinkosi tėveliai, seneliai, broliai ir seserys. Pabūti kartu, pasidžiaugti vienas kitais, pasiklausyti muzikos, dainų ir pasižiūrėti šokių mokinių artimieji rinkosi į Šeimos metams skirtą renginį „Pabūkime kartu“.

Renginio organizatorė – šokių mokytoja Ilona Lukavičienė. Jos vadovaujamas mokyklos šokių kolektyvas „Uldukas“ dovanojo gražiausius per metus išmoktus šokius.

Renginį vedė ir eiles apie šeimą skaitė mokytoja Violeta Gasiūnienė. Visi klausėsi S. Sondeckio menų mokyklos kanklininkių ir birbynininkų, vadovaujamų mokytojų Reginos Vaišnorienės ir Arvaido Bernoto, atliekamų kūrinių.

Šiaulių sanatorinės mokyklos merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Akvilės Greičiūnaitės-Rakickienės, dovanojo nuotaikingų dainų ir garsiausių žiūrovų aplodismentų sulaukusį ritminį kūrinį.

Mokyklos inf.

Virginijus BARTULIO nuotr.

ŠOKĖJOS: Šoka Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos šokių kolektyvas „Uldukas“.