Kapinaites papuošė pirmieji stalių darbai

Kapinaites papuošė pirmieji stalių darbai

Kuršėnų politechnikos mokyklos stalių 18-osios grupės mokiniai, lydimi auklėtojos Kristinos Voitkevič ir profesijos mokytojo Alvido Paškausko, dalyvavo Agailių koplytėlėje (Šiaulių rajonas) vykusiuose Šeštinių atlaiduose.

Pirmoji medinė koplytėlė Agailių miške buvo pastatyta baudžiavos laikais. 1863 metais prie jos buvo palaidoti žuvę sukilėliai. Žmonės tikėjo, kad šios kapinaitės yra šventos ir turi stebuklingų galių.

Koplytėlė buvo ne kartą suniokota, sudeginta ir vėl atstatyta. Žmonės labai pamėgo šią vietą.

Belaukdami Mišių, mokiniai sėdėjo ant suolelio su kryželiais rankose. Prie jų ėjo žmonės ir teiravosi, ar būtų galima įsigyti šių dirbinių. Mokiniai paaiškino, kad tai – pirmasis jų, kaip stalių, darbas ir jis yra skirtas Agailių kapinaitėms.

Mišioms pasibaigus, kunigas Remigijus Jurevičius pabendravo su mokiniais. Paaiškino jiems, kad kryžius nėra vien medienos gabalėlis. Tai dalinimas į keturias dalis, simbolizuojantis kryžkelę – pasirinkimo akimirką, sprendžiant gyvenimo uždavinį. „Kiekvienas mes turime nešt savo kryžių, bet jo svorį galime reguliuoti patys“, – kalbėjo kunigas R. Jurevičius.

Jis pašventino mokinių gamintus kryželius. Jie pastatyti prie koplytėlės esančiose kapinaitėse.

Užėję į koplytėlę, jaunuoliai užrašė savo mintis, galbūt troškimus sąsiuvinyje, padėtame ant stalelio prie altoriaus.

Po to išbandė stebuklingo šulinio vandenį – kas paragavo, kas pirštų galiukus plovė. Kalbama, kad prie to šulinio kadaise žmonėms buvo pasirodžiusi šventoji Mergelė Marija ir nuo tada jo vanduo yra šventas.

Kristina VOITKEVIČ, mokytoja

Alvydo STAŠKAUSKO nuotr.

IŠVYKA: Kuršėnų politechnikos mokyklos moksleiviai į Agailius atvežė pačių padarytus kryželius.