Tradiciniai amatai Vabalninko krašte – atrastos galimybės kurti ir užsidirbti

A. Garbausko nuotr.
Vilnos vėlimas kai kam gali būti pramoga, o kai kam – naujas atrastas amatas – įsitikinusi tradicinių amatų meistrė Zita Kumpelienė (dešinėje).
Spalio 3 dieną Vabalninko bendruomenės nariai rinkosi į bendruomenės namus paminėti Tarptautinės veltinio dienos, aptarti įgyvendinto projekto „Tradiciniai amatai Vabalninko krašte“ poreikį, eigą, pasidžiaugti rezultatais.

Bendruomenės nariai rūpinasi Vabalninko ir aplinkinių kaimų gyventojų telkimu, socialinių, ekonominių, kultūros problemų sprendimu, ypatingą dėmesį skiria tradicinių amatų ir menų plėtra, švenčių ir tradicijų atgaivinimui, tikisi tapti nauju turistiniu objektu.

Prieš porą metų bendruomenės tarybos narių iniciatyva, bendruomenės narių pritarimu, buvo pateikta paraiška projektui „Tradiciniai amatai Vabalninko krašte“. Jo tikslas – skatinti Vabalninko krašto gyventojų, ypač jaunimo, saviraišką užsiėmimų su tautodailininkais, amatininkais ir amatų meistrais metu. Taip pat įrengti bendruomenėje patrauklias ekspozicijų erdves, patalpas edukacijoms; apšildyti patalpas edukaciniams užsiėmimams šaltuoju metu laiku įrengiant šildymo sistemą oras-oras; surengti bendruomenės dešimtmečio šventę, pristatyti darbų ir fotoparodą minint Vabalninko miesto 230 metų sukaktį.

Edukacijas vedė tradicinio amato meistrė Zita Kumpelienė ir tautodailininkas Vydas Vareika. Šiaudinių sodų gamybos užsiėmimų dalyviai susipažino su sodų formomis, žaliavos paruošimu, įrankiais, gamybos būdais, išmoko pasigaminti patį elementariausią sodą, rišo šiaudinius eglutės žaislus, girliandas, šiaudines žvaigždes. Projekto laikotarpiu vyko 10 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvaus apie 50 žmonių.

Audimo edukacinių užsiėmimų metu dalyviai sužinojo apie juostų rūšis, pynimo raidą, juostų raštų motyvus, spalvinę kompoziciją, siūlų parinkimą, juostų metimo pagrindus, inventorių ir įrangą, juostų pynimą ir apdailą. Praktinių darbų metu audė skieteliu, išbandė pintinį ir vytinį audimą. Vyko 6 edukaciniai užsiėmimai, dalyvavo apie 30 dalyvių.

Vilnos, milo vėlimo edukacinių užsiėmimų metu dalyviai sužinojo apie vilnos rūšis, tradicinius vilnos vėlimo būdus, kokios priemonės, įrankiai ir medžiagos, naudojamos vėlimui, išmoko paruošti vėlimui kojos formą (šabloną), nustatyti vilnos suvėlimo laipsnį, nuvelti veltinius. Vyko 10 edukacinių užsiėmimų, dalyvavo apie 40 klausytojų.

Medžio drožybos edukacinių užsiėmimų metu dalyviai sužinojo apie medžio rūšis, kaip medis apdirbamas naudojantis įvairių formų kaltais, raižytuvais, peiliukais, dildėmis. Skirtingomis drožybos technikomis kūrė įvairios paskirties dirbinius. Vyko 4 edukaciniai užsiėmimai , dalyvavo apie 16 žmonių. Edukacinių užsiėmimų dalyvių sukurti darbai buvo eksponuojami parodoje per Vabalninko miesto 230 metų sukakties minėjimo šventę,

Bendruomenėje įrengėme patrauklias ekspozicijų erdves, patalpas edukacijoms. Įsigijus reikiamus baldus, atsirado kambariai: edukacinis, medžio darbų, audimo ir margučių, sodų, vilnos vėlimo. Bendruomenės namų antras aukštas tapo šiuolaikiška, patrauklia edukacine- ekspozicine erdve. Apšildėme patalpas edukaciniams užsiėmimams vesti šaltuoju metų laiku, įrengėme šildymo sistemą oras-oras.

Galime pasidžiaugti rezultatais – kai kurie edukacijų dalyviai taip susidomėjo amatais, kad patys ėmėsi veiklos – atrado pajamų šaltinį, tapo amatų mokymų programų dalyviais. Kiti tapo asociacijos „Dangaus sodai“, kuri vienija šiaudinių sodų rišėjus, nariais. Tautodaile susidomėjo Dalė Markutienė, kuri velia vilną, taip pat vąšeliu nerianti ir virbalais mezganti Rita Trapikienė. Tradicinio amato meistrė Zita Kumpelienė įgyvendina panašaus pavadinimo projektą „Tradiciniai amatai Vabalninko krašte 2022“, ji subūrusi bendraminčius, kurie kiekvieną trečiadienio pavakarę renkasi į bendruomenės namus eksperimentuoti su amatais..