Kilni, veikli, nepamirštama - Stefanija iš Vabalninko

Ladigų šeimos archyvo nuotr.
1920 m. rugsėjo 12 d. Ladigų vestuvės.
Stefanija Paliulytė-Ladigienė gimė 1901 metais sausio 23 d. Vabalninke. Ji buvo pirmoji „Moters“ žurnalo redaktorė, ją pažinojo ir gerbė visi to meto intelektualai, ji buvo nepaprasto likimo ir tą pagarbą, kurią jai jautė aplinkiniai, užsitarnavo nelengva savo gyvenimo istorija. Lietuvos kūrimosi laikais ši moteris rodė nepaprastą veiklumą, o karo metais – kilnumą, kuris išliko daugelio prisiminimuose. „Biržiečių žodyje“ – dar mažai kur publikuotos ar išvis nematytomis Stefanijos šeimos nuotraukos, kuriomis pasidalino garsios moters vaikaitis Linas Ladiga.

Namai ir šeima

Stefanija gimė pasiturinčioje ir intelektualioje šeimoje. Jos tėvas Tomas (Tamošius) Paliulis, kilimo iš Svilių kaimo, buvo knygnešys. O jo brolis Mykolas buvo vienas iš slaptos lietuviškos spaudos platinimo draugijos „Apaščios ir Nemunėlio susivienijimas“ įkūrėjų.
Tomas Paliulis Vabalninke turėjo garinį malūną ir didelius trobesius, gyveno gerai. Pas jį gyveno uriadnikas, bet tai netrukdė šeimininkui platinti draudžiamos lietuviškos spaudos. Jis pėsčiomis lankė vyskupą Motiejų Valančių ir Varniuose, ir Kaune, o 1890 metais, į Vabalninką atvykus vargonininkui Juozui Naujaliui, netruko susibičiuliauti su juo.
Esant tokioms sąlygoms, nuo mažens Stefanija augo lietuvybės dvasioje. Namuose nuolat skambėjo muzika, dainos, čia buvo tikras tautinės kultūros židinys. Svetinguose Paliulių namuose lankydavosi Baibokų Balys Sruoga su broliais, Zizonių Ernestas Galvanauskas, pusbrolis Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta ir kiti krašto šviesuoliai.
Stefanija, baigė pradžios mokyklą Vabalninke, vėliau mokėsi Biržuose.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/