Biržai neturi mero?

Prancūzų poetas ir dramaturgas Viktoras Hugo sakė, kad taika – civilizacijos dorybė, karas – jos nusikaltimas. Nėra pateisinimų Rusijos veiksmams Ukrainoje. Karinis rusų kariuomenės įsiveržimas į nepriklausomą ir taikią valstybę – tai vienareikšmiškai nusikaltimas. Šioje situacijoje kitų Lietuvos rajonų merai nedelsiant ėmėsi iniciatyvos. Tik Biržų rajono vadovas savaitgalį praleido atsipūtęs – Vyto Jarecko nebuvo nei matyti, nei girdėti.

Lyderystės trūkumas

Tauragės rajono vadovas nedelsiant paskelbė apie bendradarbiavimo nutraukimą su Rusijos ir Baltarusijos miestais. Biržų rajono savivaldybė partnerystės sutartis yra pasirašiusi su Rusijos miestu Kursku ir Baltarusijos Nesvyžiumi. Zarasų rajono meras praėjusią savaitę sušaukė savivaldybėje posėdį dėl pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo ir numatė jiems apgyvendinimo vietas. Kitų rajono vadovai koordinavo paramos ukrainiečiams rinkimą. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ro­je pirmadienį iki pietų šia tema tvy­ro­jo ty­la. Asmeninėje V. Jarecko paskyroje taip pat nebuvo jokio griežto Rusijos veiksmų pasmerkimo ar kitokios iniciatyvos. Tik pasidalinta „Sėlos“ muziejaus žinutė, kad pastatas nušvito Ukrainos vėliavos spalvomis. Dar kartą Biržų rajono meras parodė, kad galbūt yra „tuščia vieta“, asmenybė, bijanti imtis iniciatyvos bei lyderystės. Keista, kad konkrečių veiksmų šioje situacijoje nesiėmė savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė ir administracijos direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė. Tiesa, I. Varzienės penktadienio dienotvarkėje buvo punktas dėl pagalbos Ukrainai organizavimo, tačiau nepaskelbė, kas buvo nuspręsta, kokių žingsnių bus imtasi. Oficialiame savivaldybės puslapyje pasirodė tik formali informacija apie paramos rinkimą, kurią organizuoja VšĮ „Mėlyna ir geltona“, visuomeninių organizacijų iniciatyvą renkant ukrainiečiams būtinus daiktus... O kur rajono vadovo pozicija, sprendimai, viešas pareiškimas arba pasisakymas?

Kol kitų rajonų politikai aktyviai dirbo, rašydami laiškus dėl bendradarbiavimo sutarčių su Rusijos bei Baltarusijos miestais nutraukimo, koordinuodami paramos ukrainiečiams rinkimą ir pabėgėlių apgyvendinimo vietų paiešką, Biržų rajono vadovai apsiribojo ugningomis kalbomis ketvirtadienio vakarą. Ar verta stebėtis, kad mūsų kraštas apleistas, jei visas valdžios darbas tik virpinti orą? O gal toks pasyvumas susijęs su su vidinėmis kovomis valdančiojoje koalicijoje?

Artėja valdančiosios koalicijos griūtis?

Praėjusią savaitę vykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdyje netrūko aistrų. Viena rajono vadovė pusę valandos mosikavo koalicine sutartimi ir kaltino vieną iš partijų bei jos atstovių savivaldybėje įvairiais pažeidimais bei susitarimų nesilaikymu. Atrodo, kad ne už kalnų dar viena šios savivaldybės kadencijos valdančiosios daugumos griūtis. Pagrindinė priežastis ta pati – gerai žinomos politikės nelankstumas ir nepamatuotos ambicijos. Atsimenate, kaip prieš paskyrimą į atsakingą postą ji krokodilo ašaromis raudojo ir klaidas pripažino. Tačiau vėl užlipo ant to paties grėblio. Kuo šį kartą baigsis sudėtingo charakterio asmenybės sukelta įtampa – sunku prognozuoti.

Didžiausios frakcijos pirmininkas, išgirdęs politinių partnerių priekaištus ir pasibaigus koalicijos posėdžiui, net inicijavo bendrapartiečių pasitarimą. Praėjusioje kadencijoje jis paliko valdančiąją daugumą iki savivaldos rinkimų likus 7 mėnesiams. Neatmetama galimybė, kad dabar pasielgs lygiai taip pat. Bet kuriuo atveju vėl tie patys žmonės griauna valdančiąją daugumą ir nori galutinai nugramzdinti į dugną valdžios laivą... Net ir nauja kapitonė su savo iškalba negali padėti, jei vienas iš komandos narių veikia torpedos principu.

Skaidrumas paskendo asmeniniuose interesuose?

Po viešųjų erdvių rekonstrukcijos Biržų miesto Radvilos gatve galės važiuoti tik aptarnaujantis, specialusis bei gatvės gyventojų transportas. O juk tai patogus privažiavimas prie Širvėnos ežero pliažo. Gatvės pabaigoje buvo ir automobilių aikštelė. Dabar jos taip pat nebeliks. Rajono žiniasklaidai Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja L. Munikienė patvirtino, kad viešųjų erdvių tvarkymo projekte minėtos aikštelės net nebuvo numatyta. Esą dėl to klausimas buvo iškilęs viešajame projekto svarstyme, vykusiame 2019 metais. Tada buvo pranešta, kad aikštelės nebus. Pasak L. Munikienės, yra numatyta tik vieta apsisukti aptarnaujančiam transportui.

Socialiniuose tinkluose viešai paklausiau Biržų rajono savivaldybės tarybos nario, Liberalų Sąjūdžio frakcijos pirmininko, valdančiosios koalicijos nario Aido Vaitkevičiaus, ar tokie savivaldybės sprendimai nėra susiję su tuo, kad būtent šioje vietoje, Radvilos gatvėje, politikas statosi didžiulį namą? Taip pat norėjosi išgirsti skaidrumą nuolat deklaruojančio Biržų rajono savivaldybės tarybos nario nuomonę apie tai, kodėl rajono gyventojai neturės patogaus privažiavimo prie Širvėnos ežero pliažo? Deja, politikas klausimą ignoravo ir nusprendė neatsakyti. Kaip būtų puiku, jei tautos išrinktasis pirmasis pasisakytų už tokio nelogiško sprendimo atšaukimą, kartu įrodydamas, jog dirba ne savo, o visuomenės interesams.

Socialiniuose tinkluose kilo didžiulis biržiečių nepasitenkinimas dėl valdžios sprendimo rajono gyventojams užkirsti galimybę patogiai privažiuoti prie centrinio miesto pliažo. Be to, Radvilos gatve naudojosi buriuotojai, nes ten patogu nuleisti į vandenį valtis ir jachtas. Dalis biržiečių stebėjosi, kodėl visuomenės nepasitenkinimas nekilo projekto viešo svarstymo metu. Tačiau juose dažniausiai dalyvauja kelios dešimtys žmonių, o dauguma kraštiečių apie būsimas permainas nieko nežino.

Tai tik dar kartą įrodo, kad Biržų rajono savivaldybė turi didžiulių problemų su komunikacija, neišaiškina visuomenei visų projekto detalių bei pasekmių ir per mažai skiria dėmesio pokalbiams su rajono gyventojais.

P.S. Komentaro autorius nepriklauso jokiai partijai ar politinei organizacijai ir nedalyvauja jų veikloje. Atstovauja tik viešajam interesui.