Apie patarėjus ir patarimus

Kaip kiekvienas padorus arba nepadorus, gerbiamas arba negerbiamas asmuo, taip ir aš turiu patarėjų korpusą. Jis nevienalytis, tiksliau dvilytis, susidedantis iš vyr. ir mot. patarėjų. Visi patarėjai/patarėjos yra geri draugai ir pažįstami ar giminės. Korpuso sąstatas nepastovus, tačiau jo branduolį sudaro patikimi, patyrę, užgrūdinti kadrai. Neatstumiami ir atsitiktiniai patarėjai. Pateikę porą trejetą naudingų patarimų, jie gali būti įtraukti į patarėjų korpusą ir net į jo branduolį. O štai pasyvūs patarėjai rizikuoja atsidurti korpuso užribyje. Anokia ten rizika, užribyje visada ramiau.

Patarimai man teikiami akis į akį, telefonu arba per skaipą. Jei patarėjas pats nesusipranta, jo prašoma patarimą detalizuoti, paaiškinti, argumentuotai pagrįsti. Neprašyti patarimai taip pat dėmesingai išklausomi. Beje, jų susilaukiu bene daugiausia.

Patarimų skalė be galo plati, jie įvairių įvairiausio pobūdžio, priklausomai nuo aplinkybių ir poreikio. Kaip antai, patariama:

*Kas geriau, dar geriau, geriausia, naudingiau, protingiau...

*Ko reikalauti, vengti, nepamiršti, į(si)dėti, at(si)nešti, įpilti...

*Kam (ne)duoti, dovanoti, (ne)skolinti, (ne)padėti, įsiteikti...

*Ką valgyti, gerti, už ką balsuoti, į ką atkreipti dėmesį...

*Kuo (ne)tikėti, gydytis, tręšti, rengtis, su kuo nesusidėti...

*Kur gauti, paslėpti, iškišti, keliauti, dalyvauti, investuoti...

*Kaip apsisaugoti, susiremontuoti, pagaminti, atsikratyti...

...

Visi mano patarėjai dirba visuomeniniais pagrindais, tačiau kiekvienam sąžiningai atsilyginu. Ne pinigais. Tokiais pat patarimais