Ilgaamžiškumo paslaptis – tolerancija, pagarba kitiems ir... dviračiu numinti kilometrai

V. Kerienės nuotr.
Tolerancija, santūrumas, vidinė inteligencija – toks buvo ir liko šimto metų jubiliejų atšventęs biržietis Leonas Petronis.
Liepos 25 dieną biržietis Leonas Petronis atšventė 100 metų jubiliejų. „Nežinia, kur tas šimtukas ėmė ir išgaravo. Taip greitai prabėgo tie metai“, – sako jubiliatas. Bet jo mintyse įdomiausi prisiminimai tebegyvena. Gražus, sako, buvo tas gyvenimas – per visą amželį nesusipyko nė su vienu žmogumi, o ir pats pykčio nelaikė. Gal tai ir yra ilgaamžiškumo paslaptis?

Puikiai prisimena reikšmingas datas

Leonas Petronis gimė Svilių kaime. Šeimoje buvo 3 vaikai, visi berniukai. Leonas labai gerais pažymiais baigė pradinę mokyklą, todėl tėtis jo paklausė, ar nenorėtų lankyti gimnazijos? Bet Leonas nepanoro tęsti mokslų.

„Nuo 1929 metų ganiau gyvulius, iki 1937-ųjų“,- vardina tiksliai datas prisimenantis pašnekovas. Dukra Ramutė Petronytė sako, kad tėvelis visada taip tiksliai, schematiškai pasakoja ir datas prisimena.

„1938 metais statėme tvartus ir dirbome visokius darbus, košę maišydavome. 1948 metais išsimokiau vairuotoju Panevėžyje. 1949 metais pradėjau dirbti vairuotoju“, – toliau reikšmingas savo gyvenimo datas vardina šimtametis. Vairuotojo darbą jis labai mėgo. 1961 metais atsikraustė į Biržus ir šios datos Leonas nepamiršo.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com