Vizija – nebijoti pokyčių ir kurti vaikų darželį ateičiai

Asmeninio albumo nuotr.
Vaikų lopšeliui-darželiui „Drugelis“ – jau 40 metų, tačiau anot direktoriaus Andriaus Tauros, ugdymo įstaigai tai nėra daug, todėl, kartu su komanda, jis sieks kurti darželį ateičiai.
Šią savaitę Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ mini garbingą 40 metų jubiliejų. Ketvirtadienį vaikų darželyje vyko didžiulė šventė, o prieš pat ją spėjome pakalbinti darželiui ketvirtus metus vadovaujantį Andrių Taurą.

Kokios nuotaikos, pasitinkant darželio 40-ąjį jubiliejų?

Lopšelio-darželio „Drugelis“ 40-ąjį jubiliejų sutinkame džiugiomis nuotaikomis. Esame darni komanda, gebanti priimti ir įveikti šiandienos iššūkius. Šis jubiliejus turi didelę prasmę tiek mums, tiek, tikimės, ir biržiečiams, nes darželis yra Biržų bendruomenės dalis. Savo vaikus atveda buvę ugdytiniai, dabar jau tapę tėvais, darželio komandą papildo naujos mokytojos – buvusios ugdytinės. Darželyje nuolat jaučiama kartų kaita.

Ar, Jūsų nuomone, 40 metų ugdymo įstaigai yra daug ar mažai?

40 metų ugdymo įstaigai nėra daug, todėl tikime, kad bendrai ir sutelktai dirbdami, kuriame ir kursime darželį ateičiai – 100 ir daugiau metų.

Kokiu savo, kaip vadovo, sprendimu Jūs labiausiai džiaugiatės?

Darželyje dirbu jau ketverius metus ir džiaugiuosi visais priimtais sprendimais, kurių dėka įvyko daug pokyčių. Susiformavo pagarba ir atsakomybe grįsta darbo kultūra, atnaujintos grupių ir lauko aplinkos, sustiprėjo mokytojų komanda, buvo atidarytos dvi naujos grupės, sudarytos sąlygos vaikams nemiegoti pietų miego, o rinktis kitą poilsio formą. Nuolat didėja darželį lankančių vaikų skaičius, mūsų įstaigą renkasi iš užsienio šalių sugrįžusios šeimos, esame atviri ukrainiečių vaikams. Įstaiga tampa patraukli jauniems mokytojams, kuriems sudarome galimybę dirbant studijuoti, persikvalifikuoti ar atnaujinti turimas kompetencijas.

Dažniausiai vaikų darželiuose dirba, o ir vadovauja, moterys. Kaip Jums sekasi direktoriaus pareigose?

Taip, Lietuvoje įprasta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose dažniausiai dirba moterys. Tačiau situacija pamažu keičiasi, nes vadovų, mokytojų pareigas darželyje vis dažniau pasirenka ir vyrai. Man nėra sudėtinga vadovauti, aš džiaugiuosi, galėdamas dirbti su motyvuotais, atsakingais ir kūrybiškais darbuotojais.

Kokios, Jūsų nuomone, išspręstos problemos padėtų darželiui gyventi geriau?

Su darželio steigėju, Biržų rajono savivaldybe, esamas problemas ir kylančius iššūkius sprendžiame kartu. Ateities perspektyvoje numatomi ryškūs pokyčiai, kurie padės sukurti vaikams saugias ir patrauklias vidaus bei lauko aplinkas. Tikimės, kad kelių metų laikotarpiu, darželio kieme atsiras modernus sporto aikštynas, lauko klasė, atsinaujins žaidimų aikštelės, bus sutvarkyti šaligatviai, renovuotas pastatas ir kt. Pirmieji žingsniai šių pokyčių link jau yra padaryti.

Kokį vaikų darželį „Drugelis“ Jūs įsivaizduojate po 10-20 metų?

Šiandien galiu pasakyti, kokį darželį įsivaizduoju po 3 metų – tai švietimo įstaiga, esanti žingsniu priekyje teikiant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Tokia mūsų vizija šiandien. Tikiuosi, kad kartu su komanda, tėvais dalindamiesi lyderyste sukursime tokį darželį, kuris bus patrauklus biržiečiams.

Jūsų svajonė, susijusi su darbu?

Mano svajonė, kad dabartinis darželio šūkis „Kviečiame darželį kurti kartu“ taptų realybe. Noriu pasidžiaugti, jog ši svajonė jau pildosi. Į darželio 40-ojo jubiliejaus šventės kūrimą įsijungė ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir daug biržiečių, savanorių, organizacijų, tapusių partneriais, draugais ir rėmėjais.

Jūsų žodis „Drugelio“ bendruomenei?

Dėkoju visiems, kurie buvo ir yra „Drugelio“ bendruomenės dalis: mokytojams, mokytojo padėjėjams, tėvams, administracijos ir kitiems darbuotojams. Džiaugiuosi, didžiuojuosi ir tikiu Jumis!