Verslininko iššūkiai panaudojant juoduosius serbentus – spausti ne tik sultis, bet ir aliejų

B. Petkevičiūtės nuotr.
ŽŪK „Juodoji uoga“ vadovas Vytautas Jasinevičius tęsia prieš tris dešimtmečius tėvo įkurto juodujų serbentų ūkio plėtrą, o svarbiausias tikslas - didinti produkcijos asortimentą.
Bai­bo­kų kai­me, Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jo­je, mies­tie­tis Vy­tau­tas Ja­si­ne­vi­čius val­do di­de­lius plo­tus uo­gy­nų ir se­zo­no me­tu spau­džia sul­tis. „Esu vil­nie­tis, bet dau­giau lai­ko pra­lei­džiu čia, Bir­žuo­se — puo­se­lė­ju prieš tris de­šimt­me­čius tė­čio Adol­fo įkur­tą uo­gi­nin­kys­tės vers­lą. Tu­ri­me ir dau­giau pla­nų, pa­vyz­džiui, uo­gų džio­vi­ni­mą“, — sa­ko že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo (ŽŪK) „Juo­do­ji uo­ga“ va­do­vas V. Ja­si­ne­vi­čius.

Ūkininkai su gilia patirtimi

Vytautas gimė ir užaugo Vilniuje. Jo tėtis – rokiškėnas, o mama kilusi iš Biržų rajono. Vytauto tėvai susipažino kartu mokydamiesi Kaune, o paskui persikėlė dirbti į Vilnių. Šiuo metu Vytauto tėvai apsistoję Biržų rajone, Gaižiūnų kaime, kur daugiausia laiko praleidžia ir pats Vytautas.

“Įkurti ūkį buvo tėčio mintis. Tad 1992 metais mamos tėviškėje, Baibokų kaime, jis pasodino pirmuosius juodųjų serbentų krūmus, o po dešimties metų įsteigėme kooperatyvą. Čia – visas mūsų ūkis, tad dažniau būnu Biržuose, nei Vilniuje. Ir manau, kad čia liksime visam“,- sako Vytautas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/