Už parodytą iniciatyvą gavo špygą – valstybė į dirbančiųjų sveikatą nelinkusi investuoti?

L. Ba­tai­te­nės nuo­tr.
Šve­dų įmo­nės „Ni­ta­tor-Slt “ va­do­vas Liu­tau­ras Va­ria­ko­jis nu­si­vy­lė Spor­to rė­mi­mo fon­do spren­di­mu ne­fi­nan­suo­ti spor­to įran­gos įsi­gi­ji­mo: “Gai­la, kad no­rė­da­mi pa­da­ry­ti ge­ra ki­tiems, pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė­me. Ir ne­sup­ran­tu, ko­dėl, nes konk­re­čios prie­žas­ties ne­pa­sa­kė“.
Sveikai gyventi – ne tik skatina, bet ir finansiškai remia. Todėl sukūrusi tvirtus pagrindus sportuoti keliems šimtams įmonės darbuotojų bei jų vaikams, viena Biržų rajono įmonė nusprendė stiprinti sporto bazę ir parengė projektą. Tačiau turėjusi vilties gauti paramos, sulaukė špygos – projektas atmestas. Kodėl taip atsitiko?

Pritrūko treniruoklių, todėl paprašė paramos

Užsienio kapitalo įmonėse populiarėja iniciatyvos įrengti sporto klubus, kuriais nemokamai gali naudotis jų darbuotojai. Tai naudinga visiems – kuo sveikesni darbuotojai, tuo produktyvesnis darbas.

Biržuose, Plento gatvėje veikianti švedų kapitalo įmonė „Nitator-Slt“ nusprendė pasekti kitų šalių pavyzdžiu ir laisvose patalpose savo darbuotojams įrengė sporto salę, o prie jos – pirtį, persirengimo spinteles, netgi virtuvėlę. Įmonės darbuotojai ir jų šeimos nariai sukurta gerove gali naudotis nemokamai.

Tačiau brangiai kainuojančio sporto inventoriaus pritrūko. Treniruoklių yra, bet dalis jų sumeistrauta savo rankomis, kiti atnešti iš namų arba tiek sudėvėti, jog reikia keisti. „Patalpos naujai įrengtos, erdvios, tik sporto inventoriaus reikia. Įmonėje dirba apie du šimtus žmonių, o dar jų vaikai... Visi turi galimybę čia sportuoti. Gavę naujos sporto įrangos planavome ir daugiau žmonių priimti, juk sportas suteikia naują kvėpavimą, jėgų ir dėl to gerai ne tik mums, darbdaviams, bet ir Lietuvai, nes nereikia investuoti į gydymą“,- mintimis dalinosi įmonės „Nitator-Slt“ direktorius Liutauras Variakojis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/