Ukmergės meras Rolandas Janickas: „valdžia turi tarnauti žmonėms, o ne žmonės valdžiai“

Ž. Maniko nuotr.
Pa­sak Ukmergės rajono me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko, ne­svar­bu, ko­kiai par­ti­jai žmo­gus pri­klau­so, val­džio­je svar­biau­sia bend­rys­tė ir su­si­kal­bė­ji­mas. Uk­mer­gė bu­vo pir­mo­ji sa­vi­val­dy­bė ša­ly­je, per teis­mus nu­trau­ku­si su­tar­tį su ši­lu­mos tie­kė­jais, da­bar uk­mer­giš­kiai už šil­dy­mą mo­ka per­pus ma­žiau.
Diskusijų klubo „Biržiečiai“ nariai turėjo ypatingą progą susitikti su Ukmergės meru Rolandu Janicku, kuris prieš dvejus metus ukmergiškių buvo išrinktas antrajai kadencijai. O išrinktas ne šiaip sau – pasitelkęs politinę patirtį, meras sugebėjo bendriems darbams suvienyti tarybos narius, nepaisant to, kokioms partijoms jie priklausė ir nemažai pasiekė – iškovojo kraštiečiams mažesnę kainą už šildymą. Ukmergė buvo pirmoji savivaldybė Lietuvoje, per teismus nutraukusi sutartį su šilumos tiekėjais. Nuo to laiko šilumą ukmergiškiams ėmė tiekti savivaldybės įmonė, o šildymo kainos sumažėjo 34 procentais. Ar Biržų rajono valdžia ryžtųsi tokiam žingsniui?

Rasti gerąsias savybes

R. Janickas su diskusijoje dalyvavusiais biržiečiais pasidalino savo gerąja patirtimi – vadovavimo metodais, bendrystės galia ir parodė tokio mero pavyzdį, kokio kitoms savivaldybėms belieka tik pavydėti... Beje, į susitikimą Biržų pilies arsenalo salėje buvo pakviestas ir Biržų r. savivaldybės meras Vytas Jareckas, tačiau dalyvauti diskusijoje rajono vadovas nepanoro. R. Janickas savo politinį kelią Ukmergės r. savivaldybėje pradėjo būdamas tarybos nariu. Paskui tapo administracijos direktoriaus pavaduotoju, po to – vicemeru, kol galiausiai buvo išrinktas pirmajai kadencijai į savivaldybės mero postą.

“Dirbdamas savivaldybėje supratau, kad didžioji dalis idėjų, kurios įvairios komandos atneša prieš rinkimus, yra tos pačios, tik priemonės joms įgyvendinti skiriasi. Mero, kaip lyderio, pareiga – rasti geriausias tarybos nario savybes, nesvarbu, kam jis priklauso. O tada jį paskirti atstovauti tam komitetui, kuriam jis duotų didžiausią naudą. Tada belieka visus sutelkti bendram darbui“,- kalbėjo meras.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/