Susitikime su ministru – kultūros įstaigų vadovų priekaištai

Ž. Maniko nuotr.
"Labai džiugu, kai savivalda imasi iniciatyvos",- sakė kultūros ministras Simonas Kairys, tačiau jo žodžių adresatai negirdėjo, nes diskusijoje nedalyvavo.
Bir­žai su­lau­kė ypa­tin­go sve­čio — mū­sų kraš­te lan­kė­si kul­tū­ros mi­nist­ras Si­mo­nas Kai­rys. Su­si­ti­ki­mo me­tu sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai sve­čią ly­dė­jo ap­žiū­rė­ti bu­vu­sio Bir­žų pa­što pa­sta­to, bal­tosios vais­ti­nės, Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mų cent­ro, bend­rau­ta ne tik su val­džios, bet ir kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais. Deja, kultūros darbuotojų vardijamų problemų negirdėjo nei vicemerė Audronė Garšvaitė, nei savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, nusprendusios diskusijoje nedalyvauti.

Stebėjosi raudonų plytų mūrais

Prie senojo pašto pastato ministrą S. Kairį pasitiko paveldosaugininkas Dalius Mikelionis, kuris jam pristatė pastato būklę, istoriją ir perspektyvą. Ministras domėjosi, ar pastato įsigijimui pritarė savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė svečiui paaiškino, kad didžiausios diskusijos kilo dėl pastato išlaikymo, nes ši atsakomybė, bet kokiu atveju guls ant gyventojų, mokesčių mokėtojų, pečių, o jų rajone nuolat mažėja. „Turėjome pasverti visus kaštus. Paveldo objektas – viskas daug brangiau“,- sakė I. Varzienė. Vaikščiodamas ir žiūrinėdamas senojo pašto pastatą, ministras neslėpė susižavėjimo. „Žinokit, vis tiek pagarba jums, nes kai didžiųjų miestų – Kauno, Klaipėdos savivaldybės sako, kad viską perims tada, kai viskas bus sutvarkyta ir bus tik įteikiami raktai. Žavi, kad savivalda pati ėmėsi iniciatyvos“,- pagyrė S. Kairys. Jam replikavo D. Mikelionis, pareiškęs: „Kiek paminklų turi Kaunas? Biržai šešis kartus griauti. Mes neturime senų pastatų“. Ministras atkreipė dėmesį į miesto gyvenamuosius namus ir domėjosi, kodėl dominuoja raudonų plytų mūrai. Jam paveldosaugininkas paaiškino, kad tai yra šio krašto specifika. Netoliese buvo Kraštų plytinė, kurios gaminiais ir buvo statomi pastatai Šiaurės Lietuvoje.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/