Susisiekimo ministro vizitas: „negaliu atsakyti“, „negaliu pažadėti“, „nėra pinigų“...

Susisiekimo ministerijos nuotr.
Bir­žų ra­jo­no val­džios at­sto­vai bu­vo pa­si­ren­gę ar­gu­men­tuo­tam po­kal­biui su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru Ma­riu­mi Skuo­džiu, ta­čiau nu­si­vy­lė — sve­čias nuo­lat kar­to­jo: „Ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Ma­tau, kad tai — na­cio­na­li­nis klau­si­mas. Ne­ga­liu nie­ko pa­ža­dė­ti, nes ne jūs vie­ni to­kie esa­te“...
Penktadienį Biržuose lankėsi susisiekimo ministras Marius Skuodis, kartu atvykęs su viceministrų, patarėjų ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovų delegacija. Rajono politikai ministrui į akis išsakė opiausias problemas, tačiau į pateiktus klausimus išgirdo tą patį atsakymą – nėra lėšų. „Pasakysiu atvirai – mano darbai baigėsi“,- apie besibaigiančią kadenciją užsiminė ministras, privertęs ironiškai šyptelti kai kuriuos Biržų rajono valdžios atstovus.

„Nukankintas“ Vabalninko aplinkkelis

„Ministre, mes pateikėme paraišką gauti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų tiems rajono keliams, kurie jungia krašto kelius. Ypač tikimės, kad Vabalninko aplinkkelis, kuris dabar dėl „Via Baltica“ remonto labai apkrautas, sulauks palaikymo ir gausime prašomų lėšų, kad galėtume jį asfaltuoti“,- sakė savivaldybės administracijos direktorė Jurga Bagamolovienė. Šio projekto vertė per 1 mln. eurų.

Meras Kęstutis Knizikevičius pridūrė, kad dėl tarptautinio kelio remonto kenčia ir kiti keliai. Kelio į Panevėžį, nuo Vabalninko per Žaliąją girią, kraštai baigia ištrupėti, todėl dviem lengvosioms mašinoms prasilenkti darosi sudėtinga, nekalbant apie sunkiasvorį transportą. Šio kelio būklė – tragiška. „Važiuodamas iš mūsų, grįžkite pro Vabalninko aplinkkelį ir šiuo keliu namo, pats įsitikinsite“,- pasiūlė meras.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/