Skyrė pinigų rezervo fondui, atleido nuo mokesčių

Editos MIKELIONIENĖS nuotr.
Posėdyje sprendimo projektus dėl lėšų skyrimo Administracijos direktoriaus rezervo fondui pristatė vyr. specialsitė E. Kazlauskaitė.
Balandžio 8 dieną rajono Tarybos narių posėdis įvyko nuotoliniu būdu. Pirmas blynas neprisvilo. Ne veltui treniruotasi iš anksto. Posėdyje svarstyti šiai dienai skubūs ir svarbūs klausimai.

Skyrė lėšų rezervo fondui didinti


Posėdžiavo 22 rajono Tarybos nariai. Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo K. Armonas, A. Vaitkevičius ir G. Kučinskienė.
Pirmuoju klausimu rajono Taryba svarstė sprendimo projektą "Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo". Tai reiškia, kad rajono Tarybos nariai turėjo apsispręsti, ar papildyti Administracijos direktoriaus rezervo fondą.  Šio fondo lėšos būtų naudojamos apsaugos priemonėms įsigyti, kurių sąrašas išties netrumpas, gyventojų, grįžusių iš užsienio, transportavimui,  apgyvendinimui ir maitinimui organizuoti izoliacinėse patalpose, patalpų dezinfekavimo paslaugoms ir kitoms išlaidoms susijusioms su valstybės lygio ekstremaliąją situacija.
Tvirtindami šių metų rajono biudžetą, rajono Tarybos nariai pritarė, kad Administracijos direktoriaus rezervo fondui būtų skirta 10000 eurų. Tuomet niekas negalėjo numatyti situacijos, kuri yra dabar.  Rajono Tarybos nariai domėjosi, kur buvo panaudoti šie fondo pinigai.
TS-LKD frakcijos vadovė I. Varzienė ne tik domėjosi, kur buvo panaudoti rezervo pinigai, bet taip pat teiravosi, kaip vyksta lėšų paskirstymas, kas ruošia dokumentus. Tarybos narė nerimavo, ar neatsitiks taip, kad po to visą garbė Administracijos direktorius prisiims sau?
Savivaldybės administracijos vyr. specialistė E. Kazlauskaitė vardijo, kokios priemonės buvo įsigytos už rezervo lėšas, tačiau Tarybos narė ne tą norėjo išgirsti. I. Varzienė domėjosi, kokioms sritims ir kiek buvo skirta lėšų? Į šį klausimą specialistė neatsakė, bet žadėjo atsakyti ateity. O į klausimą, kas rengs dokumentus dėl lėšų paskirstymo, E. Kazlauskaitė atsakė, jog Administracijos direktoriaus įsakymu dokumentus rengs Buhalterijos skyrius. "Taip buvome sutarę", – sakė specialistė.
Tikslumo pasigedo ir Tautininkų ir respublikonų frakcijos narė D. Martinkėnienė. Tarybos narė įsitikinusi, jog lėšos turėtų būti pervedamos į įstaigos, kuri jas naudos, sąskaitą, o ne į rezervo fondą. V. Valkiūnas taip pat suabejojo: ar užteks Administracijos direktoriui kompetencijos lėšas paskirstyti teisingai.
Meras V. Jareckas ragino pasitikėti ekstremalių situacijų komisija, kuri dirba savo darbą ir lėšas naudos pagal paskirtį. Jei kils abejonių, po karantino bus galima šį klausimą svarstyti, o dabar reikia rezervą pildyti.
S. Štrėmas domėjosi, kokiomis kainomis buvo perkamos priemonės. E. Kazlauskaitė sakė, jog rinkosi įmones, kurios siūlė mažiausią kainą. Tarybos nariams bus patikto suvestinės. E. Kazlauskaitė pateikė pavyzdžius: vienkartinės kaukės – po 0,60 Eur, respiratoriai – 3 Eur be PVM už vienetą, 100 vienkartinių pirštinių – 10 Eur. Kaukės buvo perkamos ir medicininės ir ne.
Socialdemokratų frakcijos lyderė A. Garšvaitė pasitikslino: tai kas vis dėlto skirstys lėšas? E. Kazlauskaitė atsakė, jog Ekstremalių situaciją komisija, kuri kasdien renkasi du kartus  ir sprendžia aktualius šiai dienai klausimus.
A. Jukna domėjosi, kokioms įstaigoms buvo paskirtos tos lėšos, kurios jau buvo išnaudotos? E. Kazlauskaitė sakė, jog seniūnijų socialiniams darbuotojams, viešosioms įstaigoms, senelių, vaikų namams, Socialinių paslaugų centrui. Poliklinika ir Ligoninė apsaugos priemonėmis apsirūpino, tačiau jei reikės, bus skiriama.
Posėdžiui vadovavęs meras V. Jareckas kvietė frakcijas pasisakyti už ar prieš. TS-LKD frakcija pasisakė už, tačiau prašė įvardinti konkrečius skaičius, kur bus naudojami pinigai, įvardinti, kokios paslaugos kainuoja brangiausiai ir informaciją viešinti Savivaldybės tinklalapyje. TS-LKD frakcijos pageidavimui pritarė ir Liberalų sąjūdžio frakcija.
Tautininkų ir respublikonų frakcijos narė D. Martinkėnienė abejojo, ar reikia tokios didelės pinigų sumos apsaugos priemonėms, nes Ligoninė ir Poliklinika jomis jau apsirūpinusi, todėl balsuodama ketino susilaikyti.
Tarybos nariai dauguma balsų pritarė, kad būtų skiriamos lėšos Administracijos direktoriaus rezervo fondui. Susilaikė tik D. Martinkėnienė ir S. Štrėmas.


Pinigai rezervo fondui – iš lėšų, skirtų Savivaldybės darbui organizuoti


Savivaldybės 2020 metų biudžete Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui rajono Tarybos sprendimu buvo skirta 10,0 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas nustato, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka: 1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 2) gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas gali būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Iki kovo 31 d. Savivaldybės administracija jau turėjo 8,9 tūkst. Eur su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusių išlaidų. Sprendimo projektu teikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą padidinti 40,0 tūkst. Eur (iš viso rezervas sudarytų 50,0 tūkst. Eur). Atitinkamai šia suma (40,0 tūkst. Eur) mažinami Savivaldybės administracijai Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programoje planuoti asignavimai Savivaldybės administracijos darbui organizuoti.
Valstiečių frakcijos narys P. Plepys susirūpino, ar numatytų pinigų užteks?
Biudžeto skyriaus vedėja D. Šarkūnienė sakė, jog prognozuoti sunku: "Jau patirta 13000 Eur išlaidų. Jei lėšų neužteks, rajono Taryba svarstys".
D. Martinkėnienė klausė, ar buvo iš šių lėšų skirta pinigų Poliklinikai ir Ligoninei. D. Šarkūnienė sakė, jog pinigų minėtoms įstaigoms skirta tiek, kiek numatyta biudžete. V. Valkiūnas teiravosi, kiek dėl šios ekstremalios situacijos rajono biudžetas nesurinks lėšų? D. Šarkūnienė sakė, jog galima prognozuoti, kiek iki metų galo biudžetas negaus lėšų. Tai gali būti apie 15 – 20 proc. arba 2 mln. eurų. Tačiau jei esama situacija užsitęstų ir gegužę, lėšų bus dar mažiau.
A. Jukna domėjosi, ar iš rezervo fondo būtų naudojamos lėšos, jei Vyriausybė nuspręs riboti judėjimą per Velykų šventes iš miesto į miestą. Tuomet teks pasitelkti savanorius. D. Šarkūnienė patikino, jog lėšos būtų naudojamos iš rezervo fondo.
TS-LKD frakcijos vardu kalbėjusi I. Varzienė pageidavo, kad kitame rajono Tarybos posėdyje gydymo įstaigų vadovai pasisakytų, kokia situacija gydymo įstaigose, ar užtenka apsaugos priemonių ir t. t. A. Jukna sakė, jog šiuo metu išties gaunama prieštaringa informacija dėl gydymo įstaigų aprūpinimo apsaugos priemonėmis.
Balsuodami šiuo klausimu rajono Tarybos nariai sprendimo projektui pritarė, susilaikė tik D. Martinkėnienė ir S. Štrėmas.


Atleido nuo mokesčių


Rajono Tarybos nariai pritarė, jog šioje situacijoje nuo mokesčio už vaikų mokslą būtų atleisti Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bei Kūno kultūros ir sporto centro mokinių tėvai. Tačiau ir viename, ir kitame sprendimo projekte I. Varzienės siūlymu buvo padaryti pataisymai. I. Varzienė pastebėjo, jog projekte numatyta nuo mokesčio atleisti tuomet, jei darbas įstaigose nutraukiamas dėl karantino, ekstremalios situacijos ir t. t. Tačiau darbas – nenutrūkęs, mokymas vyksta nuotoliniu būdu. Ar neįvyks teisinis kazusas?
Sprendimo projektus pristatęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas E. Januševičius sutiko su Tarybos narės pastebėjimais. Jiems pritarė ir rajono Tarybos nariai. Todėl balsuodami pritarė sprendimo projektams su Tarybos narės pasiūlyta pataisa. Balsuodamas dėl  Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių tėvų atleidimo nuo mokesčio susilaikė tik S. Štrėmas.