Siekis pasipinigauti ar išstumti konkurentus?

L. Bataiteinės nuotr.
Virš Bir­žų dau­gia­bu­čių na­mų tven­kia­si tam­sūs de­be­sys — at­si­ran­da įmo­nių, no­rin­čių pa­si­pi­ni­gau­ti ir siū­lan­čių pa­slau­gas, ku­rių gy­ven­to­jams vi­siš­kai ne­rei­kia.
Redakciją pasiekė Biržų miesto daugiabučių namų bendrijų pirmininkų susirūpinimas, kad nežinomos įmonės atstovai, prisidengdami namo priežiūros paslaugas teikiančios bendrovės „Mano būstas“ samdytiniais, siūlo elektros varžų matavimo paslaugas, už kurias prašo atlygio. Paaiškėjo, kad jokių matavimo nereikia.

Patikėjo ir dar parašą padėjo

Vieno iš daugiabučių gyvenamųjų namų pirmininkė, nenorėjusi atskleisti savo vardo ir pavardės, pasakojo, kad sulaukė įmonės, pavadinimu „Tinkamas pasirinkimas“ atstovų skambučio, kurie aiškino, kad name reikalinga atlikti elektros varžos matavimus. „Pradėjo jie man aiškinti kažkokiais specifiniais terminais, kalbėjo tikrai įtikinamai, na ir aš nesiginčijau, kas reikia, tai reikia, pasirašėm darbų vykdymo sutartį, buvo du jauni vyrukai atvykę, sutarėm dieną, kada atvyks. Dar iš vakaro susiskambinom, kad elektros skydinė būtų atrakinta. Ar jie atliko matavimus iš tikrųjų, nežinau, nes tuo metu, kai jie turėjo juos atlikti, buvau darbe, bet poros šimtų eurų sąskaitą už atliktus darbus gavome. Sakau, nusiųskite „Mano būstui“, o jie sako, „tai gal jūs persiųskit“, ir tada paaiškėjo, kad tai nėra „Mano būsto“ samdoma įmonė, nei ką, be to, elektros varžos matavimo darbų atlikti nereikėjo, nes juos „Mano būstas“ jau buvo atlikęs. Taip išeina, kad antrąkart būsim priversti mokėti už tą patį. O parašas jau padėtas, reiškia, susimokėti už darbus visvien teks, nes įmonė gali perduoti skolų išieškojimui. Jaučiamės apgauti“,- išdėstė namo pirmininkė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/