Ritos ir jos šeimos gyvenimas kaime

R. Bie­lia­kie­nės nuo­tr.
Šeima ūkyje dirba kartu: kaime pasiliko sūnūs, prieš septynerius metus komandą papildė marti, auga trys anūkėliai.
Gy­ve­ni­mas kai­me — daž­na sva­jo­nė tų, ku­rie gim­ti­nę iš­kei­tė į did­mies­čius. Ta­čiau re­tas ryž­ta­si ją įgy­ven­din­ti — įsi­tvir­tin­ti ir iš­gy­ven­ti pro­vin­ci­jo­je nė­ra leng­viau nei mies­te, o kar­tais ir sun­kiau. Bie­lia­kų šei­ma — tė­vai ir du sū­nūs bei marti neieš­ko lai­mės mies­te, nes džiau­gia­si ja čia. Rita Bie­lia­kie­nė — Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, vi­suo­me­ni­nin­kė, kar­tu su šei­ma eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ja ir tei­gia — „mums už­ten­ka, kiek tu­ri­me“. Pap­ra­šė­me Ri­tos pa­pa­sa­ko­ti apie jos gy­ve­ni­mą, pra­gy­ve­ni­mą ir idi­lę kai­me.

Rita, papasakokite apie savo ūkį, kiek auginate gyvulių?

Mes ūkininkaujame nuosavame ekologiniame pienininkystės ūkyje. Turime apie 70 galvijų, iš jų 46 yra karvės. Naudojamės apie 117 ha žemės, didesnė pusė nuosavos.

Ar apsimoka ši ūkininkavimo šaka? Teko girdėti, kad pieno supirkimo kainos tiesiog nesąžiningai mažos. Priklausote kooperatyvui, kaip sekasi, gal jis truputį gelbsti?

Prieš daug metų pasukome ekologinio ūkininkavimo keliu. 2011 m. kooperatyvo ,,Ekotikslas” direktorius Mindaugas Petkevičius paprašė parduoti ekologišką pieną ir pakvietė tapti kooperatyvo nariais.

Šiam kooperatyvui priklauso ūkininkai iš Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų ir Biržų. Biržiečių tik du ūkiai parduoda šiam kooperatyvui ekologišką pieną – mes ir taipogi šukioniečių Irutės, Juozo Švežikų ūkis.

Kooperatyvas žaliavą parduoda dviems Lenkijos pieno perdirbimo įmonėms. Yra bandęs gaminti 2 rūšių sūrius. Vienerius metus pienukas keliavo į Hamburgą, jį pirko vokiečiai. Aišku, būtų smagu, kad jogurtus ir sūrį, pagamintą iš šio pieno, valgytų lietuvaičiai, bet yra, kaip yra.

Dėl pieno kainų, ne tik mažiukų, nėra ko pasakyt – trūksta žodžių… "Sąžinė – ne šio pasaulio dimensija’’, ar kaip ten, kažkas pasakė? Godumas ir dvasios skurdas – didelė pasaulinė bėda.

Kooperatyvo ,,EKO tikslas” nariams mokama bazinių rodiklių kokybiško pieno kaina yra 27,5- 28,5 cnt už kilogramą. Vidutinė natūralaus pieno kaina šiuo metu 38 cnt. Visų pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių mokamas kainas galima rasti ŽŪM tinklalapyje.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/