Ra­jo­no ug­nia­ge­sių si­tua­ci­ja šiemet pagerės

Ž. Maniko nuotr.
Naujausias Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pirkinys – prieš ketverius metus įsigytas savivaldybės skirtomis lėšomis automobilis MAN, kuriuo naudojasi vabalninkiečiai.
Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai priklauso 8 ugniagesių komandos bei administracija. Apie tai „Biržiečių žodžio“ skaitytojams rašėme maždaug prieš metus. Reikia pripažinti, jog liūdnas vaizdas buvo tada, ne geresnis ir dabar.

Pinigų kasmet trūksta

Tarnyboje, kuri priklauso savivaldybei, patvirtinti 76 etatai, iš jų 72 ugniagesiai. Realiai dirbo komandose 70 kvalifikuotų ugniagesių. Per praėjusius metus savo noru iš tarnybos pasitraukė du darbuotojai, o darbą pradėjo keturi nauji gelbėtojai.

Jau prieš metus kalbėta, kad tarnybai nėra skiriama pakankamai lėšų, todėl automobiliai seni, retai yra atnaujinami. Pagrindinis tarnybos finansavimo šaltinis yra valstybės skiriama specialioji tikslinė dotacija priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti. Taip pat skiriamas papildomas finansavimas iš savivaldybės biudžeto. Pernai tarnyba iš valstybės sulaukė daugiau nei šimtu tūkstančių eurų daugiau nei ankstesniais metais. Tačiau ir beveik 960 tūkst. eurų suma pernai nebuvo pakankama. Kaip ir ankstesniais metais, didžiąją papildomai gautų lėšų dalį sudarė išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui.

2021 metais iš valstybės biudžeto buvo skirta 94,1 proc. lėšų poreikio, tad negauta 60 tūkst. eurų. Dėl šios priežasties tarnyba negalėjo padengti viso įsiskolinimo – 1146 eurų už komunalines paslaugas ir kurą. Darbuotojams pavyko sutaupyti pinigų, nes mažiau išleido aprangos įsigijimui, taip pat už technikos remontą, todėl laiku išmokėti atlyginimai.

Pernai Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių komandos į iškvietimus vyko 289 kartus, iš jų 187 kartus į gaisrus.

Tarnybos žinioje yra 9 priešgaisriniai automobiliai, vienas jų pakaitinis. Sena problema – labai bloga trijų GAZ priešgaisrinių automobilių būklė. Jais naudojasi Smilgių, Kupreliškio ir Germaniškio ugniagesių komandos. Vidutinis tarnyboje esančios technikos amžius – 35 metai. Paskutinis pirkinys, iš savivaldybės skirtų lėšų prieš ketverius metus įsigytas priešgaisrinis automobilis MAN, kurį naudoja Vabalninko ugniagesių komanda.

Pagrindinės problemos, kurias įvardija tarnybos vadovas Kęstutis Vaičaitis, nepakankamas valstybės finansavimas ir morališkai pasenę trys automobiliai, kurių būklė kasmet blogėja. „Be rajono savivaldybės finansinės pagalbos nėra galimybių atnaujinti technikos parko, nupirkti įrangos. Šiais metais įsigyta darbo priemonių, tačiau dar labai daug ko trūksta: reikia gelbėjimo įrankių, aprūpinti keturias ugniagesių komandas kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis“,- ataskaitoje nurodė K. Vaičaitis.