Politikai demotyvuoja jaunimą?

Socialinio tinklo nuotr.
Organizatorių plakatas politikui pasirodė įžeidžiantis.
Viena iš aktyviausių krašto jaunimo asociacijų „SPORTUOK IR PROGRESUOK“, pagarsėjusių kokybiškais ir populiariais sporto renginiais, ketina nutraukti veiklą Biržų rajone. „Šiemet darome paskutinį SIP renginį ir atsitrauksime iš Biržų dėl nepalankaus politinio klimato ir nusistatymo prieš mūsų asociaciją. Gaila, kad viskas kartojasi ir progresas Biržų rajone yra sustojęs. Mes norime eiti tolyn ir tobulėti“, – straipsnio autoriui socialiniuose tinkluose parašė jaunimo sporto asociacijos steigėjas Žilvinas Kerbelis, kuris kartu su broliu Danieliumi bei bendraminčiais daug metų Biržuose organizavo įvairias sporto varžybas, traukusias dešimtis ir šimtus dalyvių iš visos Lietuvos.

Politikas sugadino gimtadienį?

Savaitgalį Biržuose buvo švenčiamas 4-asis asociacijos SIP gimtadienis, kurio metu centriniame miesto pliaže vyko 3x3 tinklinio turnyras, Biržų skateparke gatvės šokių kovos ir BMX varžybos. Organizatoriai iš anksto įspėjo, kad renginyje griežtai draudžiama politikuoti, žodį renginio metu galės tarti tik rėmėjai, o politikai, kenkę SIP visus šiuos metus, kurių portretai kabės ant savotiško SIP „gėdos stulpo“, bus išprašyti iš renginio. Matyt, todėl nei Biržų rajono meras, nei vicemerė pačiame SIP gimtadienyje nepasirodė.

Tačiau po renginio jaunimo sporto asociacijos „SIP“ puslapyje socialiniuose tinkluose pasirodė pranešimas su Biržų rajono tarybos nario Valdemaro Valkiūno nuotrauka: „Labai brandu ateiti į mūsų gimtadienį ir pasiūlyti organizatoriams į galvą :) Galvojom žemiau negalit krist, Valdemarai“.

„Biržiečių žodžiui“ pavyko išsiaiškinti, kad konfliktas įvyko dėl politiko nepasitenkinimo organizatorių pagamintu plakatu, kuris rodė, kad Valdemaras Valkiūnas nelaukiamas „SIP“ renginiuose. Vienas iš „SIP“ vadovų Danielius Kerbelis „Biržiečių žodžiui“ atsisakė plačiau komentuoti konfliktą ir nenorėjo, kad apie jį būtų rašoma. Įvykio liudininkai tvirtina, kad išprašomas iš renginio politikas drėbtelėjo organizatoriams: “Už tokį plakatą reikėtų duoti į galvą“.

Biržų rajono tarybos narys Valdemaras Valkiūnas, dalyvaujantis rinkimuose į Seimą, „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad renginys buvo viešas ir jame gali dalyvauti kiekvienas norintis. „Broliai Kerbeliai man pagrasino panaudoti fizinę jėgą, jei aš nepasišalinsiu iš renginio. Jo metu buvo demonstruojami mane ir buvusį Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją A. Muką žeminantys plakatai. Vertinu tai, kaip kerštą, kadangi, būdamas meru, nesutikau skirti SIP biudžeto pinigų. Keista, kad negalima lankytis renginiuose, jei nesi jų rėmėjas. Juk niekas nemeta tavęs lauk iš bažnyčios, jei neaukoji pinigų. Tuo labiau, kad Biržų skateparkas yra savivaldybės turtas ir esu prisidėjęs prie jo atsiradimo mūsų mieste. Noriu paneigti informaciją, kad žadėjau susidoroti su renginio organizatoriais, kurie elgėsi nesolidžiai. Būčiau iškvietęs policiją, bet neturėjau laiko, kadangi reikėjo vykti į Papilį“, – sakė Valdemaras Valkiūnas.

Nesulaukė savivaldybės palaikymo

Savo socialiniuose tinkluose tiek Žilvinas Kerbelis, tiek jo brolis Danielius ne kartą rašė, kad, organizuodami renginius Biržų rajone, pasigedo savivaldybės paramos bei pagalbos ir net sulaukdavo grasinimų išrašyti baudas ar net pašaipų. Asociacijos SIP vadovai šios temos plačiau komentuoti nepanoro, tačiau iš įrašų socialiniuose tinkluose aišku, kad bendros kalbos ir supratimo nebuvo rasta nei Vyto Jarecko, nei Valdemaro Valkiūno valdymo laikais. Kaip žinia, bet kurį konfliktą galima išspręsti pokalbių metu. Tačiau, matyt, savivaldybės vadovams nepavyko nutiesti bendradarbiavimo tiltų su asociacija „SIP“.

Savo socialiniame tinkle Žilvinas Kerbelis išsakė savo nuoskaudas dėl savivaldybės veiksmų: “Manau, reikia užbaigti šią istoriją ir išmesti karo kirvius. Todėl paruošiau dovanų rinkinį Savivaldybei ir tam tikriems asmenims, kurį išsiunčiau paštu: 1) Nuorodą į citatas apie melą skiriu Valdemarui Valkiūnui ir jo judėjimui – puikiai apšmeižėte mus po pirmų BMX varžybų vietinėje spaudoje publikuodamas straipsnį, kuriame buvo 70% melo (neturiu spausdintuvo, užrašiau ranka). 2) Nuorodą į paaiškinimą, kas yra liberalizmas – Biržų liberalų pirmininkas nežino, kas yra liberalizmas, tai pasiskaitysit, apsišviesit (ne, tai nėra jungimasis su priešinga partija, seni.)3) Marinuoti agurkai – visiems, kurie kišo kojas mums ir trukdė organizuoti profesionalius renginius Biržuose. Nes Jūs esat užsimarinavę agurkai, sėdit savo postuose ir nieko neįsileidžiat, tikitės atkato ir tik žiūrit, kas jums naudinga (Sporto skyrius, Mukas, tie, kurie mums norėjo skirti baudas, bet susitikus akis į akį nesurinko žodžių ir prisidarė į kostiumines kelnes), 4) Snickers – nes esat ne formoj, buvusios kalbos prieš rinkimus pavirto dūmais, sugebat tik pjautis spaudoje ir verkti vienas ant kito. Pamiršote savo kraštą ir praradot formą. Negalėjau nupirkti daugiau, nes taupau ant spausdintuvo“. Ž. Kerbelis socialiniuose tinkluose patvirtino, kad 2020 metų birželio 9 dieną siunta buvo įteikta Biržų rajono savivaldybei.

Biurokratai neleidžia jaunimui įgyvendinti idėjų?

Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Toma Karvelytė apgailestavo, kad stipriausia Biržų krašte jaunimo organizacija nutarė nutraukti savo veiklą rajone. „Labai liūdna ir gaila, kad susidarė tokia situacija. Tiek man, tiek jų bendraminčiams, tiek SIP fanams. Tačiau jų apsisprendimą palaikau. Manau, kad šiuo metu savivaldybei per vėlu organizuoti dialogą, reikėjo truputį apie tai galvoti ankščiau... Tikiuosi, kad jie dar apsigalvos“, – sakė T. Karvelytė. SIP renginius ji vertina aukščiausiais balais.

Vienas jaunas biržietis, nenorėjęs, kad būtų minima jo pavardė, „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad didžiausia problema yra biurokratija, klestinti savivaldybėje. „Kai savo mintis garsiai pasako jaunas žmogus, tada valdininkai greitai jį padaro niekuo nesuprantančiu ir neišmanančiu... Jaunimą ir jų idėjas reikėtų palaikyti, tačiau Biržuose to tikrai nėra, todėl dauguma išvyksta gyventi kitur. Renginių jauniems žmonėms rajone katastrofiškai trūksta“, – teigė jis.

Paklaustas, kaip vertina SIP sprendimą nebeorganizuoti renginių gimtajame krašte, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius Sigitas Mitrochinas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad jam šiek tiek gaila dėl tokio įvykių posūkio. „Kiekvienas sprendžia pats, laisva valia. Bendradarbiavome normaliai, SIP vyrukai jauni ir veiklūs, energijos turėjo daug“, – teigė S. Mitrochinas.

Šaltinių savivaldybėje duomenimis, rajono vadovams SIP veikla neįtiko, nes kūno kultūros ir sporto centras, kuris dažniausiai skirdavo teisėjus ir savo infrastruktūrą renginiams, renginių reklamoje nebuvo nurodomas kaip organizatorius. Be to, valdininkams nepatiko, kad už teisėjų ir kitų sporto centro darbuotojų darbą nebuvo mokama, nors jaunimo organizacija rinkdavo starto mokesčius ir lėšas iš rėmėjų. Šioje vietoje reikia pastebėti, kad visa organizacinė dalis tekdavo būtent SIP, kuriai už savo lėšas tekdavo rūpintis renginių reklama, prizais nugalėtojams ir dengti kitas patirtas išlaidas. Dėl neskiriamų lėšų SIP renginiams iš savivaldybės biudžeto klerkai teigė, kad visos lėšos skirstomos specialios komisijos, įvertinus nevyriausybinių organizacijų pateiktus projektus, o tokių minėta jaunimo organizacija esą nebuvo parengusi.

Klausia Kęstutis Isakas, „Biržiečių žodžio“ korespondentas:

Savaitgalį jaunimo sporto asociacija „Sportuok ir progresuok“ (SIP) paskelbė, kad planuoja nutraukti savo veiklą Biržų rajone dėl prasto politinio klimato ir savivaldybės nusistatymo prieš asociaciją.

Klausimas: „Kaip vertinate SIP sprendimą ir kaip bus sprendžiamas renginių jaunimui trūkumo klausimas“.

Atsako Astra Korsakienė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja:

„Asociacija „Sportuok ir progresuok“ (sutrumpintai SIP) yra viena iš nevyriausybinių organizacijų, veikiančių mūsų rajone. Visoje šalyje šios organizacijos kurtos laisva žmonių valia, ne valdžios ar valdininkų iniciatyva. Žmonės į tokias organizacijas buriasi bei jas remia savanoriškai. Kiekviena nevyriausybinė organizacija gali laisvai pasirinkti savo veiklos vietą, laiką ir formas. Gerbiu SIP asociacijos vadovų sprendimą, nors jam nepritariu, manydama, kad sprendimas yra skubotas. Asociacija dėl bendradarbiavimo perspektyvų šioje kadencijoje tiesiogiai į rajono vadovus nesikreipė.

Praeitais metais Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino nevyriausybinių organizacijų (NVO) 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą. Kiekvienais metais iš savivaldybės biudžeto šiai programai skiriama po 6 tūkstančius eurų. Biržų rajone NVO veiklos išlaidos iš dalies kompensuojamos pagal pateiktus projektus. Paraiškas veiklos finansavimui gauti visos nevyriausybinės rajono organizacijos pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Paraiškas vertina programos valdymo komisija, kurios sudėtį, narių skaičių tvirtina Savivaldybės taryba. Šiai komisijai vadovauju aš, Mero pavaduotoja. Komisijai patvirtinus NVO projektų finansavimą, organizacijų vadovai su Savivaldybės administracijos direktoriumi Vidu Eiduku sudaro finansavimo sutartį, kurioje numatomi organizacijų įsipareigojimai, lėšų naudojimo ir kitos sąlygos. Tokiu detaliu paaiškinimu noriu akcentuoti, kad paramos NVO projektams tvarką nustato Biržų rajono savivaldybės taryba. Rajono vadovai privalo ne tik jos laikytis, bet ir užtikrinti, kad tvarkos laikytųsi visi su NVO veiklos rėmimo programomis dirbantys žmonės.

2019–2020 m. NVO veiklos rėmimo programos lėšomis pasinaudojo 37 organizacijos. SIP organizacija šios programos lėšomis nesinaudojo, nes nei 2019 m., nei 2020 m. paraiškų nepateikė.

Panašiu principu finansavimas skiriamas iš Sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimo programos, kuriai 2019 m. iš Savivaldybės biudžeto skirta 15 tūkstančių eurų, o 2020 m. – 20 tūkstančių eurų. SIP asociacija paraišką teikė tik 2019 metais ir sporto šventės organizavimui Savivaldybė prisidėjo 900 eurų bei žmogiškaisiais ištekliais. Šiais metais šiai programai SIP asociacijos paraiškų negauta.

Pabrėžiu, kad visos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, sporto klubai finansuojami per programas, nei vienai organizacijai nedaromos išimtys, vertinama įvairi veikla, atsižvelgiama į programose numatytus prioritetus. Todėl kiekviena organizacija, norinti gauti finansavimą savo veiklai, su projektais turi dalyvauti konkurse bei teikti paraiškas. SIP asociacija Biržuose organizuoja gerus sporto renginius, tačiau Savivaldybės įvairių rėmimo programų galimybių neišnaudojo.

Biržų rajono savivaldybėje be SIP asociacijos veikia dar septynios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Rugpjūčio mėnesį planuojamas organizacijų vadovų pasitarimas dėl veiklos aktyvinimo.“

Komentarai

Biržai    Pen, 2020-07-24 / 14:22
Tai ir tegul čiuožia pas normalius, kaip jie išsireiškė, kad didžioji dalis čia gyvena nenormalių. Ir gal jie savo privačiame kieme darė tą renginį, kad leidžia sau iš viešos vietos vaikyti žmones. Kad ir kaip žmogus nepatinka iš viešos vietos vyti lauk niekas neturi teisės.
Pasidomėti    Šeš, 2020-07-25 / 12:02
Pirmiausia reikėjo įstatymais ir tvarka pasidomėti, o jau po to pūstis ir vaidinti nuskriaustus vaikus.
.......    Pir, 2020-07-27 / 23:05
Ex meras kaip šūdo paragavęs spūdino iš renginio. Galvo, kad smegenis vėl papudrins ir į simą varys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.