Pandėlio gimnazijos stiprybė – pilietiškumas, maistas ir... kitų rajonų mokiniai

V. Leščinskienės nuotr.
Ko­dėl mo­ki­niai iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų ren­ka­si Pan­dė­lio gim­na­zi­ją, sklan­do pa­čios įvai­riau­sios kal­bos. Vie­na jų, kad tiek šios mo­kyk­los pe­da­go­gai, tiek pa­ti di­rek­to­rė va­ži­nė­ja pas tė­vus ir įkal­bi­nė­ja leis­ti sa­vo at­ža­las čia mo­ky­tis. Ta­čiau to­kios kal­bos di­rek­to­rę pra­juo­ki­no.
Rokiškio rajone esanti Pandėlio gimnazija nuo seno žinoma Biržų krašte – ji stebina ne tik gebėjimu išgyventi provincijoje, bet ir nuviliojanti nemažą dalį Papilio, Kučgalio, Kvetkų bei kitų aplinkinių kaimų vaikų. Ugdymo įstaigos direktorė Jūratė Kavoliūnienė sako, kad jokios paslapties čia nėra – geriausia reklama sklinda iš lūpų į lūpas.

Beveik kas penktas mokinys – biržietis ar kupiškėnas

Anot J. Kavoliūnienės, šiuo metu gimnazijoje mokosi daugiau nei pustrečio šimto 1-12 klasių moksleivių, įskaitant ir priešmokyklinukus. Iš jų beveik kas penktas atvyksta iš kito rajono. „Vaikai atvažiuoja iš Biržų, Kupiškio rajonų“,- teigė direktorė, neslepianti, kad iš kitų rajonų atvykstantys vaikai padeda provincijos gimnazijai tvirtai laikytis.

Gimnazijos vadovė džiaugėsi, kad klasėse mokosi netgi po 26, 27, 28 mokinius – su tokiais skaičiais nebaisu dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimų, kurie išties nepalankūs kaimiškosioms mokykloms. Reikalavimus atitinkantis mokinių skaičius suteikė gimnazijai galimybę gauti „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto finansavimą. „Patekome į antrąjį etapą. Už numatomą finansavimą planuojame įsirengti foto-video studiją ir daug kitų dalykų“,- prasitarė J. Kavoliūnienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com